Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Ochrona zdrowia

opublikowano: wtorek, 23. czerwiec 2015 - 15:43, admin

Ustawowy obowiązek finansowania i utrzymania służby zdrowia spoczywa na Narodowym Funduszu Zdrowia. Mając jednakże na uwadze profilaktykę i poprawę stanu zdrowia mieszkańców Miasto co roku przeznacza dodatkowe pieniądze na tę sferę. W 2014 roku była to kwota 230 milionów złotych.

Z miejskiej kasy finansowane były programy realizujące różne ważne prozdrowotne cele. Można je podzielić na 5 grup: programy służące profilaktyce i promocji zdrowia, programy opieki paliatywnej, programy zapobiegania i zwalczania AIDS, programy w zakresie zwalczania narkomanii oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejskie programy zdrowotne:

 • edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”,
 • szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia), pn. „Grypa 65+”,
 • „Zdrowie, Mama i Ja”,
 • profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy,
 • badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,
 • profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy,
 • profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,
 • medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”,
 • w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami,
 • „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie",
 • „Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",
 • szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. oraz osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach na terenie m.st. Warszawy.