Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu - Główne źródła dochodów

opublikowano: środa, 24. czerwiec 2015 - 9:27, admin

Jakie są źródła dochodów Warszawy?

W 2014 roku budżet Miasta zasiliły dochody z 88 różnych źródeł finansowych. Dochody pozyskało 103 dysponentów budżetowych (Biura Urzędu Miasta, dzielnice i jednostki miejskie, jak np. Zarząd Transportu Miejskiego czy ZOO). Największym źródłem dochodów Miasta w 2014 roku były wpływy z tytułu podatku dochodowego od mieszkańców Warszawy, które wyniosły
3 miliardy 968 milionów złotych, a najmniejszym - zaległości z podatków zniesionych - 252,41 złotych.