Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2014 Wykonanie Budżetu

opublikowano: środa, 24. czerwiec 2015 - 8:28, admin

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z kilkuletnią tradycją mam przyjemność zaprezentować Państwu podstawowe dane ilustrujące wykonanie budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2014 rok.

Dochody Miasta w 2014 roku wzrosły o prawie 13% względem 2013 roku, co było efektem powolnej poprawy sytuacji gospodarczej oraz pozyskania znaczących środków unijnych. Pozwoliło to przeznaczyć więcej pieniędzy na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych.

Realizacja wszystkich zadań Warszawy w roku 2014 kosztowała 13 miliardów 452 miliony złotych, w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2 miliardy 375 milionów złotych, czyli prawie o 26% więcej niż w roku ubiegłym.

Miasto stara się z każdym rokiem zwiększać standardy realizacji swoich zadań w dziedzinie edukacji, transportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa czy utrzymania porządku i czystości.

Mam nadzieję, że przedstawione informacje okażą się interesujące i zachęcą Państwa do zapoznania się z pełnym tekstem dokumentu „Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 rok”, w którym znajdują się szczegółowe informacje o wszystkich zadaniach realizowanych przez Miasto, w tym przez poszczególne dzielnice.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok dostępne jest na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl lub w siedzibie Urzędu Miasta przy ul Kredytowej 3 w Warszawie.

Życzę Państwu miłej lektury


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz Waltz