Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Przeznaczenie pieniędzy

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:23, kpelczar

Na co Warszawa przeznacza swoje pieniądze?

 

il. Kazimierz Pelczar