Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Pomoc społeczna

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:40, kpelczar

Pomoc społeczna

Z budżetu Miasta finansowana była działalność placówek zapewniających pomoc, opiekę i wychowanie dzieci i młodzieży pozbawionej opieki rodziców, w których w 2013 roku łącznie przebywało 774 wychowanków oraz 16 miejskich jednostek pomocy społecznej, w których przebywało 2 600 pensjonariuszy. W 84% Miasto finansuje utrzymanie 5 287 miejsc w żłobkach. Pozostałe 16% finansowane jest przez rodziców małych mieszkańców Warszawy.

Miasto zapewnia także pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, realizuje zadania z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze dla najuboższych rodzin. Wspomaga także osoby niepełnosprawne, bezdomne oraz finansuje działania na rzecz rodzin zagrożonych patologiami. Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono w 2013 roku 827 milionów złotych.

Żłobek przy ul. Czerwona droga