Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Ochrona zdrowia

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:42, kpelczar

Ochrona zdrowia

Pomimo, że ustawowy obowiązek finansowania i utrzymania służby zdrowia spoczywa na NFZ Warszawa na ochronę zdrowia przeznaczyła 243 miliony złotych.

Szpital Głębocka

Oprócz inwestycji z miejskiej kasy finansowane były programy zdrowotne służące propagowaniu i promowaniu zdrowego stylu życia. Programy dedykowane są m.in. kobietom w ciąży, osobom powyżej 65 roku życia, którym zapewniono program szczepień przeciwko grypie, uczniom szkół podstawowych w zakresie wykrywania wad słuchu, wzroku czy wad postawy. W 2013 r. Miasto realizowało 2 programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz 13 programów zdrowotnych:

 • program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia",
 • program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia),
 • program "Zdrowie, Mama i Ja”, 
 • program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci powyżej 24 miesiąca życia, zamieszkałych na terenie Warszawy, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV 13) szczepionki przeciwko pneumokokom",
 • program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy,
 • program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,
 • program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 
 • program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy,
 • program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”,
 • program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami,
 • program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie", 
 • program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia",
 • program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o. o. oraz osób bezdomnych przebywających w noclegowniach na terenie m.st. Warszawy.

Szpital Świętej Rodziny