Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:25, kpelczar

il. Kazimierz Pelczar

Inwestycje Warszawy

Na finansowanie wydatków majątkowych w 2013 roku przeznaczono 1 miliard 891 milionów złotych, w tym na inwestycje:

  • ogólnomiejskie - 1 miliard 528 milionów złotych, 
  • dzielnicowe - 363 miliony złotych.

Największe zadania realizowane w ubiegłym roku dotyczyły infrastruktury komunikacyjnej i drogowej. Były to: 

Druga linia metra

  • projekt i budowa II linii metra; 
  • budowa ul. Nowolazurowej na odc. od  Al. Jerozolimskich do Trasy AK; 
  • płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu „II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru”.

Na zadania inwestycyjne z zakresu komunikacji i transportu przeznaczono w 2013 r. 1.340 mln zł.

Budynki komunalne na ul. Kłobuckiej

Realizowano także inne zadania w tym m.in.: budowę mieszkań komunalnych (w dzielnicy Bemowo, Praga Północ, Ursynów), budowę szkół podstawowych i przedszkoli, modernizację i rozbudowę szpitala Św. Rodziny, Szpitala dla Dzieci, Szpitali: Praskiego, Grochowskiego, Czerniakowskiego, Bielańskiego, Szpitala „Inflancka” oraz przychodni zdrowia. Łącznie na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej przeznaczono 82 mln zł.

W 2013 roku  inwestycje realizowano także w zakresie budownictwa komunalnego, oświaty, kultury i sportu.