Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Główne źródła dochodów

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 11:55, kpelczar

Główne źródła dochodów m.st. Warszawy

Miasto Stołeczne Warszawa uzyskuje dochody z 90 różnych źródeł realizowanych przez 108 dysponentów budżetowych.

il. Kazimierz Pelczar

 

Największym źródłem dochodów Miasta w 2013 r. były wpływy z tytułu podatku dochodowego od mieszkańców Warszawy, które wyniosły 3 mld 678 mln zł, najmniejszym - zaległości z podatków zniesionych 13 945 zł.