Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Główne liczby budżetowe

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 12:54, kpelczar

Czym jest budżet?

Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy. Budżet uchwalany jest na rok kalendarzowy.