Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu - Dzielnice

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 11:57, kpelczar


Dzielnice

W 2013 roku dzielnice uzyskały dochody w łącznej kwocie 2 miliardy 206 milionów złotych. Na wydatki przeznaczyły 4 miliardy 350 milionów złotych.

 

Wśród głównych zadań finansowanych przez dzielnice znajdują się: zapewnienie edukacji dzieciom i młodzieży, utrzymanie i gospodarka mieszkaniowym zasobem komunalnym, pomoc społeczna osobom potrzebującym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, ale także zadania z zakresu kultury i sportu, utrzymania czystości i zieleni w dzielnicach. W roku 2013 dzielnice objęły zabiegami pielęgnacyjnymi łącznie obszar 1 267 ha terenów zielonych w Mieście. Średniomiesięczny koszt utrzymania i pielęgnacji ha terenów zielonych wyniósł 1 480 zł. Utrzymanie porządku i czystości w Mieście to także wywóz nieczystości z koszy ulicznych, których w 2013 r. było blisko 4 tys. szt. Średni koszt jednorazowego opróżnienia kosza wyniósł 1,95 zł. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach dzielnice realizują zimowe i letnie oczyszczanie ulic. Dzielnice zimowym oczyszczaniem objęły ulice o powierzchni 8 875 tys. m2, zaś letnim ulice o powierzchni 7 557 tys. m2. Średni koszt oczyszczenia zimowego 1 tys. m2, powierzchni ulic wyniósł 1 721 zł, zaś letniego 515 zł.

2 miliardy 485 milionów złotych tj. 52,7 % swoich budżetów dzielnice przeznaczyły w 2013 roku na edukację. Wydatki dzielnic na edukację to ponad 95% wydatków m.st. Warszawy na te zadania.

Zadania z zakresu edukacji szkolnej realizowane były w Warszawie w 938 placówkach publicznych oraz 755 placówkach niepublicznych. Do warszawskich placówek oświatowych uczęszczało w 2013 roku 274 tysiące uczniów, z tego 79% uczyło się w placówkach publicznych. Za edukację, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży odpowiadało 22 803 nauczycieli i 10 835  osób zatrudnionych na etatach niepedagogicznych. Obok placówek oświatowych w Warszawie funkcjonują także 23 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 6 ogrodów jordanowskich, 7 młodzieżowych domów kultury, pałac młodzieży, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy oraz inne placówki, w których młodzież może korzystać z zajęć pozaszkolnych.

Wydatki na edukację obejmują także zajęcia uczniów na basenach i halach sportowych, dowożenie dzieci, prowadzenie specjalnych ośrodków szkoleniowo-wychowawczych, internatów i burs szkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego, schronisk szkolnych oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. Każda z 18 dzielnic otrzymuje corocznie z budżetu Miasta środki na edukację wg zasady

il. Kazimierz Pelczar

W roku 2013 kwota ta wynosiła:

 • 5.571 zł na ucznia w szkołach podstawowych
 • 5.429 zł na dziecko w oddziałach przedszkolnych
 • 5.526 zł na dziecko w przedszkolach
 • 5.652 zł na ucznia w gimnazjach
 • 5.825 zł na ucznia w liceach ogólnokształcących
 • 4.181 zł na ucznia w szkołach zawodowych

Wybrane informacje dotyczące dzielnic - stan na 31.XII.2013.

BEMOWO
 • Liczba mieszkańców 116 676
 • Powierzchnia 25,0 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 227 873 488 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 38 025 773 zł
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego 16 848 615 zł
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Zachodzącego Słońca 15 237 928 zł
Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum Nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 1 288 000 zł
Wykonanie termomodernizacji budynku SP Nr 301 przy ul. Brygadzistów 18 1 053 432 zł
Budowa ul. Gimnazjalnej 703 461 zł
Budowa Skweru Sportów Miejskich 661 753 zł
Budowa ul. Legionowej (odc. ul. Okrętowa - ul. Gabriela) 657 408 zł
Adaptacja pomieszczeń w budynku LO Nr LXXVIII przy ul. A. Krzywoń 3 na potrzeby Przedszkola Nr 319 przy ul. Powstańców Śląskich 14 450 000 zł
Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej 311 948 zł
Budowa Parku Górczewska 200 920 zł

 

BIAŁOŁĘKA
 • Liczba mieszkańców 100 226
 • Powierzchnia 73,0 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 253 466 423 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 42 544 062 zł
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem
11 951 988 zł
Budowa SP przy ul. Ceramicznej
9 552 018 zł
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny
5 338 637 zł
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem
2 519 002 zł
Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3
1 562 333 zł
Budowa ul. Daniszewskiej etap I 1 559 940 zł
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I  (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)  1 284 807 zł
Modernizacja ul. Pułaskiego  1 224 094 zł
Budowa ul. Orchowieckiej  1 124 027 zł
Budowa ul. Ścieżka  656 456 zł

 

BIELANY
 • Liczba mieszkańców  - 132 366
 • Powierzchnia 32,3 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 322 528 391 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 6 131 485 zł
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa ul. Reymonta 1 641 563 zł
Termomodernizacja budynków liceów:  
Nr XLI ul. Kiwerska 3, 
Nr XXII ul. Staffa 111,  
Nr LIX ul. Lindego 20
1 006 920 zł
Termomodernizacja budynków przedszkoli:
nr 105 ul. Kochanowskiego 10,
nr 271 ul. Broniewskiego 93,
nr 308 ul. Reymonta 8a,
nr 309 ul. Andersena 7,
nr 307 ul. Księgarzy 9
730 980 zł
Przebudowa ul. Wergiliusza 659 104 zł
Termomodernizacja budynków gimnazjów:
Nr 70 ul. Fontany 1,
Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45
484 269 zł
Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę dróg gminnych
ul. Rokokowej i
ul. Projektowanej 6;
374 961 zł
Przebudowa placów zabaw w przedszkolach:
nr 236 ul. Fontany 2,
nr 268 ul. Przytyk 5a
219 370 zł
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 186 942 zł
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli 155 524 zł
Rozbudowa istniejących placów zabaw zlokalizowanych przy ulicach:
Starej Baśni,
Przytyk,
Żeromskiego
127 196 zł

 

MOKOTÓW
 • Liczba mieszkańców 219 812
 • Powierzchnia 35,4 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 565 506 243 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 44 165 475 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska) 13 557 311 zł
Modernizacja zespołu SP nr 307 i SP nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 oraz zagospodarowanie terenu
6 630 862 zł
Budowa DK Kadr (rewitalizacja)
4 768 104 zł
Wykup gruntu przy ul. Dąbrowskiego 84C 3 079 338 zł
Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu
2 851 610 zł
Wykup gruntu przy ul. Bluszczańskiej  2 819 030 zł
Wykup gruntu przy ul. Piaseczyńskiej  2 697 672 zł
Wykup nieruchomości przy ul. Piaseczyńskiej 15 1 575 100 zł
Budowa przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Bełskiej 1/3 1 541 216 zł
Budowa Służewskiego Domu Kultury 1 411 684 zł

 

OCHOTA
 • Liczba mieszkańców 84 614
 • Powierzchnia 9,7 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 237 114 316 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 4 951 218 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty 3 527 854 zł
Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a ul. Majewskiego
749 524 zł
Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Usypiskowej wraz z odwodnieniem
200 000 zł
Modernizacja mini boiska przy Przedszkolu Nr 176 przy ul. Trzech Budrysów 24 149 268 zł
Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93 128 654 zł
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy 97 875 zł
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Dobosza 8 i ul. Słupeckiej 3 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych" 55 620 zł
Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO nr 7, ul. Wawelska 46 36 900 zł
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej 5 523 zł

 

PRAGA POŁUDNIE
 • Liczba mieszkańców 178 662
 • Powierzchnia 22,4 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 432 132 553 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 21 583 817 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa ul. Nowopoligonowej 8 209 116 zł
Modernizacja kamienicy przy ul. Lubelskiej 23 3 446 759 zł
Budowa ul. Chrzanowskiego 3 245 735 zł
Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4 1 254 799 zł
Budowa ul. Witolińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska 915 000 zł
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117 739 108 zł
Zagospodarowanie terenu wokół placówki wychowania pozaszkolnego przy ul. Nobla 18/26 646 873 zł
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul.
Grochowska 93, 95, 97, 354,
Kamionkowska 39,
Kobielska 22, 28, 64, 80,
Mińska 7,
Skaryszewska 2, 13, 15  -  "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"
508 831 zł
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. przy ul.
Paca 8, 8a,
Siennicka 30,
Pustelnicka 20, 42, 46,
Zamieniecka 57, 59, 81, 83, 85 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"
398 188 zł
Budowa ul. Cukrowniczej 379 044 zł

 

PRAGA PÓŁNOC
 • Liczba mieszkańców 68 699
 • Powierzchnia 11,4 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 259 792 949 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 20 698 993 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej 15 077 380 zł
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej 4 258 998 zł
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Strzeleckiej 2 i 4 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych 768 809 zł
Zakupy inwestycyjne dla DOSiR 188 190 zł
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu 169 156 zł
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców 68 516 zł
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul.
11 Listopada 34,
Radzymińskiej 56,
Tarchomińskiej 1,
Wileńskiej 7,9 i
Ząbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych
61 887 zł
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16  34 236 zł
Zakupy inwestycyjne dla DBFO 30 000 zł
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni ZGN 23 370 zł

 

REMBERTÓW
 • Liczba mieszkańców 23 441
 • Powierzchnia 19,3 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 66 187 206 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 8 866 337 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Teren rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci przy ul. Frontowej - etap II
2 030 253 zł
Budowa pętli autobusowej przy ul. Mokry Ług oraz przebudowa  ul. Mokry Ług z dostosowaniem do ruchu autobusów komunikacji miejskiej
 1 700 928 zł
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Admiralskiej
 1 508 253 zł
Budowa ul. Magenta na odc. ul. Paderewskiego - ul. Listonoszy
 833 689 zł
Budowa ul. Masztalerskiej
 451 197 zł
Przebudowa ul. Drogistów
 277 011 zł
Budowa ul. Kadrowej  I etap - (Al. Chruściela  - ul. Czwartaków)
 262 053 zł
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WIFI w wybranych lokalizacjach Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  186 379 zł
Wykonanie odwodnienia zaplecza sportowego z modernizacją pomieszczeń i zmianą zagospodarowania terenu w Gimnazjum Nr 126 przy ul. Ziemskiego  179 253 zł
Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół nr 74, ul. Niepołomicka 26 z zagospodarowaniem terenu  170 364 zł

 

ŚRÓDMIEŚCIE
 • Liczba mieszkańców 121 570
 • Powierzchnia 15,6 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 591 878 460 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 29 984 882 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 15 707 758 zł
Modernizacja Ogrodu Krasińskich 12 199 300 zł
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 69, ul. Drewniana 8 441 409 zł
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 12 ul. Niska 9 402 353 zł
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych 269 980 zł
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli 256 991 zł
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących 122 475 zł
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów 103 000 zł
Wykonanie ławeczki ks. Jana Twardowskiego na skwerze przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 99 963 zł
Odtworzenie instalacji plastycznej obiektu małej architektury z reprodukcją obrazu Canaletta 68 999 zł

 

TARGÓWEK
 • Liczba mieszkańców 123 464
 • Powierzchnia 24,2 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 294 150 604 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 27 553 785 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa przedszkola  przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela 6 259 503 zł
Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej - etap I, II, III  5 445 912 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno - rekreacyjnego  4 620 647 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Zaciszańskiego 2 830 509 zł
Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8  2 229 884 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału Drewnowskiego 1 543 690 zł
Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Chodeckiej 2 na potrzeby żłobka 911 401 zł
Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia 699 086 zł
Budowa ul. Nad Strugą 430 279 zł
Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzymińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja) 394 487 zł

 

URSUS
 • Liczba mieszkańców 54 745
 • Powierzchnia 9,4 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 118 624 565 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 5 089 586 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga
2 006 863 zł
Termomodernizacja i modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ursus 1 538 704 zł
Modernizacja altanek śmietnikowych w obrębie ulic:
Tomcia Palucha,
Kolorowej,
Sosnkowskiego,
Rakietników,
Dzieci Warszawy
865 000 zł
Budowa ul. Orląt Lwowskich na odc. od ul. Warszawskiej do linii trasy POW w ramach zadania: "Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orląt Lwowskich"  250 150 zł
Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Słupskiej 197 470 zł
Budowa ul. Żywieckiej z wykupem gruntu  76 627 zł
Modernizacja podwórek w obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej, Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy  69 763 zł
Modernizacja terenów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20  51 783 zł
Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ul. Królów Polskich 33 225 zł

 

URSYNÓW
 • Liczba mieszkańców 146 895
 • Powierzchnia 43,8 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 314 124 025 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 25 976 991 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa budynków komunalnych przy ul. Kłobuckiej 14 13 316 121 zł
Budowa ul. Wełnianej 2 262 359 zł
Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem urządzeń  melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia wód opadowych 1 787 397 zł
Modernizacja obiektu oświatowego przy ul. Wokalnej 1 na potrzeby przedszkola 1 324 295 zł
Budowa parku Przy Bażantarni 1 283 195 zł
Wykup gruntów pod budowę ul. Nowoursynowskiej na odcinku ul. Kabacka - Las Kabacki 1 138 976 zł
Budowa 16 KUD 939 031 zł
Modernizacja przedszkola Nr 52 przy ul. Koncertowej 8 719 032 zł
Termomodernizacja obiektu Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 494 921 zł
Budowa placu zabaw przy SP Nr 351 przy ul. Warchałowskiego 371 460 zł

 

WAWER
 • Liczba mieszkańców 70 846
 • Powierzchnia 79,7 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 176 505 158 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 16 774 216 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa ul. Panny Wodnej 5 908 729 zł
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej
3 935 845 zł
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniowców - Kadetów
1 932 000 zł
Budowa skrzyżowania ulic: Panny Wodnej, Trakt Lubelski, Skalnicowa 1 663 095 zł
Przebudowa ul. Hafciarskiej
650 705 zł
Modernizacja budynku przy ul. Żegańskiej 1A
289 420 zł
Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZGN 279 557 zł
Budowa oświetlenia ul. Borowieckiej 243 576 zł
Modernizacja wraz z rozbudową budynku oświatowego przy ul. Kadetów 15 240 340 zł
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 114 przy ul. Alpejskiej 16 225 904 zł

 

WESOŁA
 • Liczba mieszkańców 23 265
 • Powierzchnia 22,9 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 63 955 767 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 12 832 759 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa przedszkola w os. Zielona 1 673 991 zł
Budowa ul. Ułańskiej wraz z odcinkiem ul. Pogodnej od ul. Ułańskiej do Kanału Wawerskiego 1 360 576 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173 1 188 364 zł
Budowa ul. Cyklamenowej wraz  z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Pogodnej 1 182 288 zł
Budowa ul. Kasprowicza 1 025 849 zł
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - II etap 1 005 762 zł
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku 985 427 zł
Budowa ul. Pstrowskiego 861 552 zł
Budowa ul. Jaspisowej wraz z odcinkiem kolektora deszczowego w ul. Gościniec 829 445 zł
Budowa ul. Głowackiego - II etap 776 421 zł

 

WILANÓW
 • Liczba mieszkańców 26 011
 • Powierzchnia 36,7 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 83 069 998 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 19 132 509 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolegiackiej 8 265 000 zł
Budowa przedszkola przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej  7 532 367 zł
Przebudowa ul. Vogla 1 386 707 zł
Budowa żłobka przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
565 000 zł
Budowa kompleksu boisk w ZS nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30
506 072 zł
Instalacja internetu bezprzewodowego w oparciu o technologię WiFi w 8 lokalizacjach Dzielnicy Wilanów m.st.Warszawy
231 411 zł
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27
146 122 zł
Budowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem sportowym przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 130 159 zł
Przebudowa ul. Klimczaka - etap I
104 468 zł
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na Zawadach przy ul. Włóki 89 995 zł

 

WŁOCHY
 • Liczba mieszkańców 38 278
 • Powierzchnia 28,6 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 117 405 055 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 7 820 318 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej
4 276 615 zł
Gimnazjum nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej 730 144 zł
Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego 642 299 zł
SP nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły 546 857 zł
Przebudowa ul. Trzcinowej 377 709 zł
Budowa ul. Kolumba 326 000 zł
Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy 251 814 zł
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Dymnej - II etap 199 978 zł
Modernizacja ul. Aksamitnej 119 859 zł
Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego) 65 928 zł

 

WOLA
 • Liczba mieszkańców 137 651
 • Powierzchnia 19,3 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 447 612 020 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 24 574 783 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Wykup nieruchomości położonej przy ul. Olbrachta i ul. Górczewskiej składającej się z działek ew. nr 6/2 i nr 6/3 z obrębu 6-07-01 9 000 000 zł
Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej 2 735 739 zł
Modernizacja budynku PSSiJO przy ul. Ogrodowej 16 2 118 070 zł
Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola 1 516 964 zł
Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 1 1 423 131 zł
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44 1 070 000 zł
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a 907 700 zł
Przebudowa ul. Banderii 619 241 zł
Budowa miejsc postojowych na ulicach: Monte Cassino, Pustola, Batalionu AK "Zośka" 599 883 zł
Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 172 przy ul. Żytniej 71 542 848 zł

 

ŻOLIBORZ
 • Liczba mieszkańców 48 296
 • Powierzchnia 8,5 km2 
 • Wydatki ogółem w 2013 r. 140 222 905 zł
 • Wydatki inwestycyjne w 2013 r. 5 871 988 zł.
Największe wydatki inwestycyjne w 2013 r.
Modernizacja zagospodarowania terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1 1 283 596 zł
Przebudowa i modernizacja Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 1 096 000 zł
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera 625 990 zł
Przebudowa i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Powązkowskiej 70 624 393 zł
Przebudowa ul. Tołwińskiego 542 455 zł
Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego 530 105 zł
Utworzenie w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" szkolnego placu zabaw przy SP nr 92 ul. Przasnyska 18A 270 792 zł
Termomodernizacja i odwodnienie budynku Zespołu Szkół nr 53 przy ul. Popiełuszki 5 264 632 zł
Przebudowa Przedszkola nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu 196 389 zł
Budowa odwodnienia budynku Przedszkola nr 361 ul. Włościańska 6a wraz z przebudową ogrodzenia 183 465 zł