Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

2013 Realizacja Budżetu

opublikowano: wtorek, 10. czerwiec 2014 - 11:04, kpelczar

Po raz kolejny przekazuję Państwu informacje dotyczące realizacji budżetu Miasta – tym razem dotyczące 2013 roku. Realizacja wszystkich zadań Warszawy w roku 2013 kosztowała 12 miliardów 148 milionów złotych, w tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono 1 miliard 891 milionów złotych. Realizując zadania zarówno te bieżące jak i inwestycyjne dążymy do tego, aby Warszawa była miastem nowoczesnym, dobrze skomunikowanym, przyjaznym dla mieszkańców.

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie informacji o głównych liczbach budżetowych i udzielenie syntetycznej odpowiedzi na pytanie na co Warszawa przeznaczyła swoje pieniądze w 2013 roku.

Mam nadzieję, że przedstawione informacje okażą się interesujące i zachęcą Państwo do zapoznania się z pełnym dokumentem „Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy w roku 2013”, w którym znajdują się szczegółowe informacje o wszystkich zadaniach realizowanych przez Miasto, w tym przez poszczególne dzielnice. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. dostępne jest na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl lub w siedzibie Urzędu w Warszawie przy ul Kredytowej 3.


Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz Waltz