Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Finanse Miasta Stołecznego Warszawy

Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do publikacji Budżet w pigułce Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat budżetu
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat sprawozdań z wykonania budżetu
Informacja kwartalna Informacja półroczna Sprawozdanie
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej
Wieloletnia Prognoza Finansowa Sprawozdanie z realizacji WPF
2019
20182018
20172017
20162016
20152015
20142014
20132013
20122012
20112011
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat raportów, sprawozdań finansowych i bilansy rocznych
Raport roczny (w jęz. polskim) Raport roczny (w jęz. angielskim) Sprawozdanie finansowe Skonsolidowany bilans
2018
2017201720172017
2016201620162016
2015201520152015
2014201420142014
2013201320132013
2012201220122012
2011201120112011
2010201020102010
2009200920092009
200820082008
20072007
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat długu i polityki długi
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat ratingu i opini audytorów
Rating Opinie RIO Opinie audytora sprawozdań finansowych
2019 2019 2019
2018 2018 2018
2017 2017 2017
2016 2016 2016
2015 2015 2015
2014 2014 2014
2013 2013 2013
2012 2012 2012
2011 2011 2011
2010 2010 2010
2009 2009 2009
2008 2008 2008
2007 2007 2007
2006 2006 2006
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do prezentacji budżetowych
Prezentacje dotyczące budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej
2019
2018
2017
2016
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat porównań i analiz budżetowych
Link otwiera rozwijaną listę hiperłączy do Biuletynu Informacji Publicznej, do artykułów na temat porównań i analiz budżetowych