Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zwierzaki warszawiaki żyją obok nas

opublikowany: środa, 7. czerwca 2017 - 14:32, Tomasz Demiańczuk
Przykładowa grafika kampanii Zwierzaki warszawiaki Przykładowa grafika kampanii Zwierzaki warszawiaki

Podobnie jak my, mieszkają w Warszawie. Są naszymi sąsiadami. Tak jak ludzie, mają swoje potrzeby. Kim są? To Zwierzaki warszawiaki. Rusza kampania, która przypomni mieszkańcom najważniejsze informacje dotyczące zachowań wobec zwierząt żyjących w stolicy (i nie tylko).


Zwierzaki warszawiaki to wszystkie zwierzęta, które żyją w Warszawie. Nie ważne, czy są dzikie czy udomowione. To nasi sąsiedzi, a Warszawa jest ich domem. Tą kampanią chcemy przypomnieć jednak nie tylko o ich przynależności do naszego miasta, ale także o ich podmiotowości i potrzebach – wyjaśnia Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

– Tą kampanią chcemy uwrażliwić mieszkańców na potrzeby zwierząt. Chcemy, by warszawiacy wiedzieli, jak się wobec nich zachowywać, jak je traktować by nie zrobić im krzywdy. To może wzmocnić działania naszych miejskich jednostek, które na co dzień pomagają Zwierzakom warszawiakom. Mieszkańcy stolicy również powinni o nich myśleć i zachowywać się wobec nich odpowiedzialnie – mówi Aleksandra Gajewska, radna i wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy.

Rozpoczynająca się w czerwcu kampania opierać się będzie przede wszystkim na mediach społecznościowych. To właśnie tam pojawiać się będą grafiki, przedstawiające różne zagadnienia związane z życiem zwierząt w stolicy.

W materiałach, w kilku zdaniach, przybliżane będą zarówno tematy związane z życiem zwierząt właścicielskich, np. czipowanie, opieka w czasie upałów czy sposoby odnalezienia zagubionego czworonoga, ale także tych dziko żyjących, m.in. zabierania młodych zwierząt z lasów, prowadzenia remontów w budynkach, gdzie gniazdują ptaki, czy bytowania dzików w stolicy.

Zdefiniowaliśmy kilka obszarów, które chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom w pierwszej kolejności. To m.in. opieka nad zwierzętami podczas upałów, porwania młodych zwierząt, problem zagubień czworonogów czy pomoc kotom wolno żyjącym – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy. – Nie zapominamy jednak o innych zagadnieniach. W dalszych odsłonach pojawią się tematy związane z opieką nad zwierzętami egzotycznymi czy hodowlą zwierząt niebezpiecznych. Będziemy mieszkańców informować również o bogactwie fauny nabrzeży Wisły i naszych lasów – dodaje.

Kampania ma na celu również utrwalenie wśród warszawiaków wiedzy o możliwości podjęcia interwencji czy konsultacji w sprawie zdarzeń z udziałem zwierząt pod numerami telefonów: 19 115 (Miejskie Centrum Kontaktu), 986 (Straż Miejska m.st. Warszawy) oraz 22 846 02 36, 22 868 15 79 (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie).

Na co dzień Zwierzakami warszawiakami zajmuje się kilka miejskich jednostek. Są to:

  • Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, to nie tylko nowoczesny ośrodek zachowania bioróżnorodności, nastawiony na zabezpieczanie gatunków zagrożonych wymarciem oraz przyrodniczą edukacją społeczeństwa. To również Ośrodek CITES, zajmujący się zwierzętami objętymi tzw. Konwencją Waszyngtońską, a także Ptasi Azyl, gdzie trafiają porzucone i ranne ptaki.
  • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest dla niektórych zwierząt „przystankiem” na drodze pomiędzy jednym a drugim domem. To właśnie tu trafiają zwierzęta zagubione i porzucone, które wypatrywane są na warszawskich ulicach. Schronisko „Na Paluchu” pomaga znaleźć im kochających opiekunów.
  • Lasy Miejskie – Warszawa na co dzień mają dużo pracy, wystarczy przypomnieć, że lasy w stolicy zajmują powierzchnię około 8100 hektarów, co stanowi 15% powierzchni Warszawy. Jest to obszar niezwykle bogaty zarówno we florę, jak i w faunę. Dlatego też, poza dbałością o drzewostan, leśnicy troszczą się również o jego mieszkańców. Szczególną opiekę sprawuje Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Marysieńka”, który niesie pomoc dzikim zwierzętom, które z powodu wypadków i innych zdarzeń losowych wymagają opieki, leczenia i rehabilitacji. 
  • Straż Miejska m.st. Warszawy. W strukturze straży miejskiej funkcjonuje wyspecjalizowany Referat ds. Ekologicznych, który podejmuje działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Funkcjonariusze zatrudnieni w Referacie udzielają pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym.