Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zostań wolontariuszem akcji „Żonkile”!

opublikowany: piątek, 21. lutego 2014 - 14:47, Magdalena Łań
Plakat akcji fot. Plakat akcji

Muzeum Historii Żydów Polskich poszukuje wolontariuszy do współpracy przy organizacji akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” z okazji 71. rocznicy powstania w getcie warszawskim.


Po raz drugi w rocznicę powstania muzeum zaprasza do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”.  W ubiegłym roku dzięki wolontariuszom żółty kwiat-symbol nosiło na ubraniach kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce i za granicą. W tym roku – dzięki wolontariuszom – może być ich jeszcze więcej!
19 kwietnia na ulicach Warszawy będą rozdawane papierowe żonkile: kwiaty związane z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej. W każdą rocznicę powstania składał on pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Chcemy kontynuować tę tradycję.
Wolontariusze będą zaangażowanie w akcje od 1 marca do 30 kwietnia 2014 r.

Terminy:
marzec – kwiecień 2014: szkolenia merytoryczne i komunikacyjne.
19 kwietnia: akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile” z okazji 71. rocznicy powstania w getcie warszawskim.
Oferta:
•    możliwość uczestniczenia w dużej kampanii społecznej,
•    zapoznanie się z działalnością i organizacją pracy w instytucji kultury,
•    możliwość udziału w wydarzeniach związanych z 71. rocznicą powstania w getcie warszawskim,
•    ciekawe wykłady dotyczące historii Żydów polskich oraz wojennej historii Warszawy,
•    spotkania ze świadkami historii,
•    współpracę z ciekawymi osobami,
•    umowę wolontariacką,
•    certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wolontariacie,
•    dla najaktywniejszych osób przewidziana jest możliwość kontynuowania współpracy z muzeum.

Zadania dla wolontariuszy:
•    udział w akcji społeczno - edukacyjnej „Żonkile” – rozdawanie kwiatów na ulicach Warszawy oraz udział w akcji informacyjnej i promocyjnej wydarzenia,
•    pomoc w obsłudze punktów informacyjnych na terenie Warszawy,
•    udział w szkoleniach,
•    zadania o charakterze organizacyjnym oraz administracyjnym.

Poszukiwani są wolontariusze:
•    którzy ukończyli 14 rok życia, górna granica wieku nie ma dla nas znaczenia, bardzo sobie cenimy współpracę z seniorami,
•    zaangażowanych, dobrze zorganizowanych, odpowiedzialnych, kreatywnych,
•    szczególnie cenne będą takie cechy jak umiejętności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w grupie,
•    mile widziane jest zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi historii najnowszej – ale nie jest to warunek konieczny, aby zostać  wolontariuszem,
•    znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych będzie dodatkowym atutem.

Jak można zostać wolontariuszem?
Wypełnij ankietę zamieszczoną poniżej i prześlij ją wraz ze zdjęciem (w wersji elektronicznej) na nasz adres mailowy wolontariusz@jewishmuseum.org.pl, wpisując w tytule „Żonkile”.

Poniżej znajduje się link do formularza ankiety. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, dołącz pisemną zgodę rodziców - wzór znajdziesz poniżej.

Kontakt:
Tel: 22 47 10 389, 604 431 627