Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zostań stypendystą „Sapere Auso”

opublikowany: piątek, 22. czerwca 2018 - 13:52, Konrad Klimczak

Od piątku, 22 czerwca warszawscy uczniowie mogą składać wnioski do jedenastej edycji programu stypendiów „Sapere Auso”. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia odnotowane w roku szkolnym 2017/2018.


O tegoroczne stypendium m.st. Warszawy mogą ubiegać się uczniowie, którzy mieszkają w stolicy i uczęszczają do publicznych lub niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, twórczymi bądź społecznymi. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2018 r. - Wspieramy zdolnych, młodych ludzi. Stypendia „Sapere Auso”, programy „Szkoła z pomysłem”, „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne” czy „Wars i Sawa” pomagają w rozwoju twórczego potencjału warszawskich uczniów – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 800 zł. Od 2008 r. stypendium otrzymało już 1985 osób na łączną kwotę 2,76 mln zł. Wyróżnienia „Sapere Auso” przyznawane są uczniom z wybitnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie, a nie tylko za uzyskanie wysokiej średniej ocen przedmiotowych. Dodatkowo, katalog kryteriów został przygotowany tak, aby stypendystę m.st. Warszawy charakteryzowały również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne.

W poprzedniej, dziesiątej edycji, wśród grona stypendystów znaleźli się laureaci międzynarodowych konkursów i olimpiad z fizyki, historii czy biologii. Młodzież zaangażowana w systematyczny wolontariat w hospicjach, szpitalach onkologicznych, domach opieki społecznej, a także aktywnie udzielająca się w akcjach charytatywnych. Ubiegłoroczni nagrodzeni uczniowie specjalizowali się w niecodziennych dziedzinach. I tak są wśród nich m.in.: autor gier konsolowych „Snake”, „Kółko i krzyżyk” w języku C++; konstruktor domowego serwera http i FTP opartego na systemie Debian czy też pomysłodawca wskaźnika bazującego na współczynniku Giniego, mierzącego nierówności w dystrybucji filmów w serwisie YouTube.

Formularz wniosku, szczegółowe warunki dostępu, regulamin „Sapere Auso” i pozostałe materiały znajdują się w załącznikach tutaj. Wnioski o przyznanie stypendium oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata, można składać w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (ul. Górskiego 7, parter). Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 sierpnia 2018 r. Liczy się data wpływu do siedziby biura.