Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zmieniamy Warszawę, czyli wprowadzamy budżet obywatelski

opublikowany: wtorek, 10. września 2013 - 12:54, Rafał Motyl
Zmieniamy Warszawę, czyli wprowadzamy budżet obywatelski. Fot. R. Motyl fot. Zmieniamy Warszawę, czyli wprowadzamy budżet obywatelski. Fot. R. Motyl

Rusza cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Warszawa 2.0 ma być miastem bezpiecznym i uporządkowanym, ma być miastem dialogu, komunikacji i zaufania, ma być miastem odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Częścią tych zmian jest wprowadzenie budżetu partycypacyjnego w stolicy.


Budżet obywatelski w dzielnicach jest początkiem zmiany myślenia, którego będą uczyli się wszyscy. Nie chcemy poprzestać na dzielnicach. Naszym celem jest także udział mieszkańców w programowaniu strategicznym na poziomie całego miasta, które wraz z myśleniem o finansach niezbędnych do realizacji konkretnych działań, stanie się budżetem partycypacyjnym na poziomie całej Warszawy. Istotny jest tu udział partnerów społecznych, którym dziękuję za zaangażowanie w działaniach wypracowujących mechanizmy funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Warszawie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Budżet obywatelski

Zgodnie z planem działań, od 2015 r. mieszkańcy stolicy będą współdecydować o wydatkach z miejskiej kasy, w ramach budżetów dzielnicowych. Jednak pomysły będą mogły być zgłaszane już w pierwszych miesiącach 2014 r., a następnie będą poddawane głosowaniu wśród mieszkańców. Wstępne założenia przewidują, że łączna kwota środków przeznaczonych do dyspozycji mieszkańców nie powinna być mniejsza niż 0,5 – 1,0% budżetu dzielnicy.

Przy wypracowaniu mechanizmu funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Warszawie niezbędnych jest do ustalenia szereg decyzji. Kto powinien uczestniczyć w procesie tworzenia budżetu, jakie powinny być zasady zgłaszania projektów, jak zgłaszane projekty powinny być oceniane, czy jak powinien przebiegać nadzór nad realizacją budżetu obywatelskiego to tylko niektóre z punktów koniecznych do przygotowania przez środowisko społeczne i samorządowe.

Proces przygotowania do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w Warszawie to również ogromny projekt o charakterze edukacyjnym. Dzięki zaangażowaniu w proces decydowania o wydatkach miejskich, mieszkańcy dowiedzą się więcej o tym, jak powstaje budżet dzielnicy i jej jednostek, a także o tym, skąd biorą się środki zasilające budżety samorządowe.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” dotyczyło budżetu obywatelskiego w Warszawie. W trakcie całodniowej konferencji teoretycy
i praktycy rozmawiali o zasadach budżetu partycypacyjnego oraz o realizacji budżetów obywatelskich w innych polskich miastach. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali mieszkańcy, członkowie rad osiedli, lokalne organizacje pozarządowe, aktywiści społeczni oraz przedstawiciele samorządu warszawskiego.

Spotkanie organizowane było przez Urząd m.st. Warszawę przy udziale partnerów społecznych: Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Res Publica im. Henryka Rzeczkowskiego, Stowarzyszenie Lokalnych Grup Obywatelskich, a także Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego.

Debaty „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”

Warszawa rozwija się dynamicznie. Nadrabiane są zaległości rozwojowe, dzięki czemu stolica przebiła się w wielu światowych rankingach na wysokie miejsca. Jest to moment, kiedy trzeba rozważyć poszukiwanie innowacji, nowoczesności, aby mieszkańcy odczuwali komfort życia i mieli warunki do swojego osobistego rozwoju. Program „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” ma doprowadzić do przygotowania wizji Warszawy przyszłości.

 

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” zakłada realizację następujących spotkań:

10 września - Budżet partycypacyjny w Warszawie – jak współtworzyć budżet obywatelski wraz z mieszkańcami? (podsumowanie)
16 września - Polityka rodzinna - jak tworzyć warunki dla rodzin z dziećmi?
20 września - W którą stronę zmierzają miasta na świecie? Jak wykorzystać miejską przestrzeń do inspiracji/innowacji/kreacji? - TEDxCity 2.0 (podsumowanie)
25 września - Rewitalizacja - jak pomóc w odnowie zdegradowanych dzielnic? (podsumowanie)
1 października - Warszawa obywatelska - jak budować nowoczesne społeczeństwo obywatelskie?
8 października - Tożsamość Warszawy - jaką Warszawę chcielibyśmy pokochać? (podsumowanie)
22 października - Raport z realizacji strategii rozwoju Warszawy - w jakim jesteśmy miejscu? (podsumowanie)
29 października - Wpłyń na Wisłę - przyjdź na brzeg (podsumowanie)
6 listopada - Ludzki wymiar miasta - jakie powinno być miasto dla ludzi?
14 listopada - Jak rozmawiac o zieleni?
19 listopada - Skojarz z Warszawą, dodaj do ulubionych! Kontynuacja debaty o tożsamości stolicy (podsumowanie)
28 listopada - Czy Warszawa może stać się „co-working hot spot? w ramach Warszawskich Dni Przestrzeni Twórczej Współpracy
- Przestrzeń miejska – 10 miejsc, które chciałabym/chciałbym zmienić w Warszawie (data debaty zostanie podana w późniejszym terminie)

List Prezydent m.st. Warszawy do organizacji pozarządowych