Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zmiany w Wieloletniej Perspektywie Finansowej

opublikowany: czwartek, 17. września 2015 - 15:22, Magdalena Łań

Wprowadzenie 71 nowych projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 410 mln zł w Wieloletnią Prognozę Finansową, w tym najwięcej w obszarze oświaty, to najważniejsze zmiany w tym dokumencie przegłosowane na dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy.


Na dzisiejszej sesji Rady m.st. Warszawy przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Perspektywy Finansowej (WPF) oraz w sprawie zmian w budżecie na rok 2015. Szczególne wsparcie planowane jest dla dzielnic w zakresie rozbudowy infrastruktury oświatowej.

Kolejne 366 mln złotych na edukację

Decyzją Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, miasto dodatkowo przeznaczy 366 mln złotych na budowę i rozbudowę szkół oraz przedszkoli. Będzie to 20 inwestycji przede wszystkim w dzielnicach, w których jest największe zapotrzebowanie. Łącznie w latach 2015-2019 na inwestycje w bazę edukacyjną miasto przeznaczy blisko 850 mln zł, dzięki którym powstanie 21 szkół, 20 przedszkoli, a 142 placówki zostaną zmodernizowane i rozbudowane. Efektem będzie 12 tys. miejsc w szkołach i 5,5 tys. miejsc w przedszkolach.

Pozostałe nowe inwestycje

Obok dodatkowych inwestycji w zakresie oświaty, miasto zwiększa wydatki majątkowe na nowe inwestycje w innych sferach, zarówno na szczeblu ogólnomiejskim jak i dzielnicowym. Największe kwotowo proponowane nowe ogólnomiejskie inwestycje w sferach poza  oświatowych to: Przebudowa Placu Narutowicza – 25,0 mln zł, Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej - 18,7 mln zł, Przebudowa skrzyżowania ul. Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej – 4,2 mln zł. Największe kwotowo nowe inwestycje dzielnicowe w sferach poza oświatowych to: Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Rzymowskiego 28 - 15,5 mln zł (dz. Mokotów), Nabycie gruntów pod parking „Parkuj i Jedź” przy projektowanej ul. Światowida – 7,0 mln zł (dz. Białołęka), Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Kultury – 2,7 mln zł (dz. Białołęka).

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2015 r.

Zmiany ujęte w uchwałach dotyczą także części dochodowej budżetu miasta, a w tym w szczególności przesunięcie w planie dochodów z 2015 r. na plan 2016 r. z jednoczesną korektą wartości planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych przy ul. E. Plater 29 i 31. Planowany dochód z tego tytułu przesuwany do planu 2016 r. skorygowany został z poziomu 401,2 mln zł do 210 mln zł w związku ze zweryfikowaną wyceną nieruchomości. W  wydatkach wprowadzone zostało odpowiednie zmniejszenie rezerw budżetowych w 2015 r. (to jest  o kwotę 400 mln zł) w efekcie ta zmiana nie wpłynie na poziom planowanego wyniku budżetowego 2015 roku.

Źródła finansowania

Źródłem finansowania zmian budżetowych i w ramach WPF są m.in.: środki z rozwiązanych rezerw oraz rozdysponowywanie na konkretne inwestycje środków  finansowych zawartych już w planach budżetowych w ramach kluczowych programów, dodatkowe dochody dzielnic, oszczędności „przetargowe” (dotyczące zadania Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta), a także zwroty podatku VAT od nakładów inwestycyjnych oraz oszczędności w wydatkach bieżących.

Warto podkreślić, że przyjęte zmiany nie wpływają na  poziom deficytu budżetowego w 2015 r. oraz nie zmieniają kwoty planowanego zadłużenia Miasta zarówno w 2015 r. jak i w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy 2015-2042.

 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Więcej informacji (plik: zmiana_2_wpf_ip_20150917.doc, rozmiar pliku: 43046.6 KB)