Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zmiany w stołecznym Biurze Kultury

opublikowany: środa, 17. kwietnia 2019 - 16:58, Katarzyna Pienkowska

Tomasz Thun-Janowski, dyrektor stołecznego Biura Kultury zakończył pracę w ratuszu. Rozwiązanie umowy o pracy odbyło się za porozumieniem stron.


W najbliższych tygodniach zostanie rozpisany konkurs na wakujące stanowisko. Do momentu ogłoszenie jego wyników, nadzór nad stołecznym Biurem Kultury przejęła bezpośrednio Aldona Machnowska-Góra, dyrektor koordynator ds. kultury i polityki społecznej.

- Lata, które spędziłem w ratuszu były dla mnie niezwykle ważnym doświadczeniem zawodowym. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracowniczkom i współpracownikom za zaufanie i wspólne działania na rzecz stołecznej kultury. Jestem dumny, że razem z bardzo wieloma osobami z urzędu, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, a także badaczkami i badaczami zapewniliśmy warszawskiej kulturze należne jej, wysokie miejsce w polityce miasta – mówi Tomasz Thun-Janowski.

Tomasz Thun-Janowski rozpoczął pracę w urzędzie miasta w 2013 roku wygrywając otwarty konkurs na stanowisko dyrektora Biura Kultury. Jednym z jego głównych zadań było wdrażanie Programu Rozwoju Kultury w Warszawie, raport z ewaluacji tego procesu jest dostępny tutaj. W okresie jego pracy nastąpił wzrost budżetu biura o 32%, otwarto zamrożone przed jego przyjściem do ratusza lub zrealizowano zadania inwestycyjne (Nowy Teatr, Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, TR Warszawa, Orkiestra Sinfonia Varsovia, Teatr Baj, Pałacyk Konopackiego; łączna wartość nakładów na ten cel wzrosła z ok. 90 mln zł do ponad 1.300 mln zł, reformowano warszawskie instytucje kultury i system wsparcia dla organizacji pozarządowych. Z ostatniego badania Barometr Warszawski wynika, że aż 89% warszawianek i warszawiaków dobrze ocenia ofertę kulturalną stolicy.