Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zgłoś projekt i zawalcz o stypendium artystyczne!

opublikowany: piątek, 13. września 2019 - 13:24, Konrad Klimczak
Strefa Koloru - Ptaki, Marek Sułek Strefa Koloru - Ptaki, Marek Sułek

Trwa kolejna edycja stypendiów artystycznych m.st. Warszawy. Mogą się o nie ubiegać zarówno twórcy z dorobkiem, jak i debiutanci. Na złożenie wniosku jest czas do 15 listopada. Dotychczas ze stypendiów skorzystały 332 osoby na łączną kwotę 8,5 mln złotych.


Swój wniosek o stypendium mogą złożyć artyści i artystki oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, którzy mają pomysł na realizację projektu kulturalnego w Warszawie.

- O różnorodności oferty kulturalnej i podmiotów współtworzących kulturę w naszym mieście myślimy w kontekście trwającej właśnie debaty wokół prac nad nową polityką kulturalną Warszawy. Warszawski system stypendialny stwarza szansę zaprezentowania się przed szerszą publicznością twórcom i twórczyniom, działającym poza głównym nurtem instytucjonalnym i niezwiązanym z żadną organizacją pozarządową. Debiutantom i debiutantkom, poszukującym dopiero swojego miejsca w kulturze i na rynku sztuki, stypendia ułatwiają start – mówi Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

W tym roku Warszawa po raz pierwszy oferuje stypendystom i stypendystkom program mentoringowy, z którego skorzysta 9 tegorocznych debiutantów i debiutantek w ramach indywidualnych spotkań. Jego celem jest wsparcie młodych twórców i twórczyń, którzy zanim znajdą swoje miejsce na tzw. rynku sztuki, muszą zmierzyć się z barierą wejścia do obiegu artystycznego, w tym obiegu instytucjonalnego, międzynarodowego. Debiutanci będą mogli liczyć na pomoc w kształtowaniu miękkich umiejętności związanych z komunikacją, negocjowaniem stawek i wynagrodzeń czy współpracą w zespole. Program poprowadzi Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę".

Inną nowością jest program animacyjno-szkoleniowy, skierowany do wszystkich osób, które otrzymały stypendium na 2019 r. Zaplanowano tu cykl warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania karierą artystyczną, promocji projektów artystycznych i autopromocji, pozyskiwania partnerstw i poszukiwania źródeł finansowania czy prawa autorskiego. Za realizację programu animacyjno-szkoleniowego odpowiedzialna jest Fundacja Dobra Sieć.

W ramach systemu stypendialnego Miasto Stołeczne Warszawa od 2009 roku oferuje wsparcie finansowe osobom zajmującym się twórczością artystyczną w dziedzinie literatury, muzyki, filmu, teatru, sztuk wizualnych i tańca, upowszechnieniem kultury i opieką nad zabytkami. Projekty stypendialne wzbogacają warszawską kulturę o dzieła niebanalne i nowatorskie w treści i w formie. Obecnie powstaje m.in. projekt postfuturystycznej rzeźby-maszyny absorbującej cząstki smogu, urządzenie automatycznie nagrywające sample dźwiękowe w przestrzeni Warszawy, scenariusz filmu dokumentalnego o warszawskich mozaikach.

Dlaczego warto się zgłosić do programu stypendialnego?

Remigiusz Ryziński, stypendysta 2016, autor książki „Foucault w Warszawie”,

- Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny za stypendium m.st. Warszawy, które autentycznie działa. Chodzi tu naturalnie o wsparcie finansowe, które jest wysokie, ale także o prestiż samego Fundatora. Zdarzało się, że pisząc książkę podpierałem się powagą stypendium, co otwierało moich rozmówców, którzy wierzyli, że to nie są jakieś bagatele.

Agnieszka Wasilewska, stypendystki 2017, Anna Marczak „Saski nie śpij”

- „Projekt „Saski nie śpij!", który zrealizowałyśmy dzięki stypendium był dla nas wielką przygodą i okazją, żeby urzeczywistnić pomysł, który rozpoczęłyśmy już rok wcześniej jako pracę dyplomową na Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Andrzeja Węcławskiego. Stypendium dało nam możliwość wcielenia w życie wieloelementowego projektu i satysfakcję, że nasza koncepcja okazała się na tyle interesująca by ją wesprzeć, a tym samym pozwolić nam ją zrealizować”.

Jan Bajtlik, stypendysta 2014, „Typogryzmol. Cykl warsztatów typograficzno-plastycznych dla dzieci oraz wykłady na temat projektowania książek dla pedagogów”

- Dzięki stypendium zdobyłem doświadczenie w pracy z dziećmi i ich opiekunami. Mogłem sprawdzić działanie różnych autorskich scenariuszy zajęć: ćwiczeń typograficznych i aktywności mających na celu pracę w swobodny sposób, wydobywając naturalną, twórczą energię najmłodszych. Stypendium umożliwiło mi również nawiązanie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, świetlicami i bibliotekami.

Jak złożyć wniosek?

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 44 30 372 i 22 44 30 354 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-15.00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Więcej na stronie https://www.kulturalna.warszawa.pl/stypendia-artystyczne.html