Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zespół Sterujący rozpoczyna pracę

opublikowany: środa, 28. listopada 2012 - 15:47, Magdalena Łań

Członkowie Zespołu Sterującego warszawskiego Programu Rozwoju Kultury spotkali się na pierwszym roboczym posiedzeniu. Rozmawiano m.in. o wyzwaniach, jakie przed nimi stoją oraz zasadach wspólnej pracy na rzecz stołecznej kultury.


Przewodniczącym Zespołu jest, zgodnie z regulaminem, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialny za sprawy kultury – Włodzimierz Paszyński. Podczas inauguracyjnego spotkania zadecydowano, że funkcję wiceprzewodniczącego obejmie Alina Gałązka, zaś sekretarza - Agata Diduszko-Zyglewska. Do prezydium wybrano również Marka Kraszewskiego, dyrektora stołecznego Biura Kultury.

Członkowie Zespołu zgodnie uznali, że sprawą priorytetową jest opracowanie aktualnej i pełnej mapy warszawskiej kultury – będzie ona tematem kolejnych spotkań. Zespół zobowiązał się w ciągu najbliższego tygodnia zapoznać się oraz zaopiniować lokalny program rozwoju kultury Targówka: "Kreatywna dzielnica – aktywni mieszkańcy". Rozmawiano również o włączeniu się w proces konsultacji Strategii Rozwoju Kultury Województwa Mazowieckiego.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektów programów operacyjnych, które wypełnią ramy nakreślone w dokumencie Program Rozwoju Kultury. Miasto kultury i obywateli. Będzie też przedstawiać władzom miasta propozycje rozwiązań w strategicznych sprawach związanych z realizacją PRK. Może on również powoływać grupy robocze, złożone ze specjalistów zajmujących się danym zagadnieniem. Zespół będzie się spotykał w miarę potrzeb, nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Posiedzenia zwołuje przewodniczący z inicjatywy własnej, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy lub co najmniej 1/3 liczby członków Zespołu.

Następne posiedzenia odbędą się 5 i 14 grudnia 2012 r.

Pliki do ściągnięcia

  1. Regulamin Zespołu Sterującego (plik: 3501_0611zal.doc.doc, rozmiar pliku: 55.5 KB)