Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

"Zero waste" – jak maksymalne zmniejszyć produkcję odpadów

opublikowany: piątek, 27. kwietnia 2018 - 14:05, Magdalena Łań
Dr Thomas Culhane, wykładowca Patel College of Global Sustainability na Uniwersytecie Południowej Florydy. fot. Dr Thomas Culhane, wykładowca Patel College of Global Sustainability na Uniwersytecie Południowej Florydy.

W Warszawie dążymy do tego, aby nasze działania skupiały się na ograniczaniu marnotrawstwa surowców, szanowaniu zasobów naturalnych i ich efektywnym wykorzystaniu. Temu też służą działania edukacyjne podejmowane przez stołeczny samorząd. Poszukujemy dobrych praktyk w dziedzinie "zero waste".


23 kwietnia w Centrum Kreatywności w związku z obchodami Dnia Ziemi miały miejsce dwa ekologiczne wydarzenia z udziałem dr Thomasa Culhane`a, wykładowcą Patel College of Global Sustainability na Uniwersytecie Południowej Florydy w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uczestnikami pierwszego wydarzenia – interaktywnego warsztatu byli uczniowie trzech warszawskich liceów (LO XIX im. Powstańców Warszawy, XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego, LO nr L im. R. Barbosy), które działają w programie Globe Schools. Celem warsztatu było pokazanie uczestnikom nie tylko nowych ekologicznych rozwiązań w oparciu o prawa nauki, ale danie uczniom także możliwości zobaczenia, a nawet, współtworzenia wraz z ekspertem urządzeń i technologii, które bazują na przetworzeniu energii, odpadów i recyklingu. Dr Culhane przekonywał uczniów, że błędem jest myślenie że jest coś takiego jak odpad, ponieważ tak naprawdę wszystko można wykorzystać. Uczniowie podczas spotkania zrobili m.in instalację do produkcji biogazu, ładowali telefon przy okazji gotowania wody i rozmawiali o wykorzystaniu energii słonecznej. Uczniowie mieli również okazję do przedstawienia swojego projektu, który wcześniej wykonali w szkole. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach

Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska".
W dalszej części dnia odbyła się konferencja pt.: „Jak zmienić świadomość środowiskową by zapoczątkować zieloną przedsiębiorczość? Co mogą zrobić różne grupy społeczeństwa obywatelskiego? Koncepcja ‘zero-waste’ jako brakujący element podejścia ekologicznego w przemyśle”. Konferencja była współorganizowana przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych oraz Biura Urzędu m.st. Warszawy - Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Biuro Rozwoju Gospodarczego.

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu doktora Culhane’a, po czym uczestnicy wzięli udział w ciekawej dyskusji. Moderatorem spotkania była pani Virginia Little z Little Greenfinity, firmy consultingowej w sprawach zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Doktor Culhane opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z generowaniem energii cieplnej, elektrycznej i produkcją biogazu za pomocą prostych instalacji, w których najczęściej wykorzystywane są materiały odpadowe. W swojej działalności promuje circular economy, koncepcję zakładającą minimalizację wpływu na środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie np. z niepotrzebnych już po pierwotnym użyciu plastikowych elementów budowane są przydomowe biogazowanie, zasilane bioodpadami (resztki jedzenia, obierki, cięte kwiaty, skoszona trawa), a przetworzone biokomponenty (odpad poprodukcyjny) mają zastosowanie jako nawóz. W pracy amerykańskiego naukowca najważniejsze jest założenie, aby prezentowane pomysły mogły być łatwo zaadaptowane do codziennego użytku przez każdego człowieka.

Dr T.H. Culhane, amerykański wykładowca, współzałożyciel Solar CITIES Inc., organizacji non profit wspomagającej społeczności miejskie we wprowadzaniu technologii opartych na korzystaniu z energii odnawialnych i redukcji odpadów; członkiem the National Geographic Emerging Explorer Program. W swojej działalności łączy działalność akademicką z pasją wynalazcy i innowatora oraz udowadnia jak wykorzystując proste przedmioty codziennego użytku można stworzyć ekologiczne rozwiązania we własnym otoczeniu by chronić środowisko.  
Wytwarzanie biogazu w oczyszczalniach ścieków MPWiK
Stołeczne oczyszczalnie stały się małymi elektrociepłowniami przetwarzającymi osady ze ścieków na biogaz, a ten z kolei na zieloną energię elektryczną i cieplną. Produkowany w „Czajce” prąd zaspokaja blisko połowę zapotrzebowania tego zakładu na energię elektryczną i całe zapotrzebowanie na energię cieplną. Wkrótce obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st Warszawie S.A. zaczną korzystać również z energii odnawialnej pozyskiwanej z paneli fotowoltaicznych. Samochody spółki będą zaś napędzane biogazem wytwarzanym w „Czajce”.

Zielona energia z osadów  - Zakład „Czajka”
Zmodernizowana i rozbudowana „Czajka” przestała być uciążliwa dla pobliskich osiedli dzielnicy Białołęka. Zniknął dokuczliwy hałas emitowany wcześniej przez stare urządzenia oczyszczalni. Z zakładu nie wydostają się już także przykre zapachy, ponieważ wszystkie obiekty oczyszczania wstępnego i gospodarki osadowej są obecnie całkowicie hermetyczne, a w środku wytworzone jest podciśnienie. Odciągane z nich powietrze jest chemicznie neutralizowane w stacjach dezodoryzacji. A co się dzieje z ogromną masą osadów, które powstają w trakcie oczyszczania ścieków? W ciągu doby „Czajka” może przyjąć aż 435,3 tys. m sześc. ścieków, z których uzyskuje nawet 500 ton