Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Zarobki w spółkach m.st. Warszawy

opublikowany: czwartek, 4. czerwca 2020 - 14:15, mdziubinski mdziubinski

Wynagrodzenia członków władz warszawskich spółek miejskich są jawne od lat na podstawie obowiązującego prawa.


W Warszawie od wielu lat jawne są zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek, nad którymi kontrolę sprawuje Prezydent m.st. Warszawy. Miasto ujawnia je zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w szczególności w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.).

Dotyczy to następujących podmiotów: GGKO - Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o., Metro Warszawskie sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” sp. z o.o., SEDECO sp. z o.o., Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., Warexpo sp. z o.o., Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., Szpital Solec sp. z o.o., Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o., Szpital Grochowski im. Dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o., Szpital Czerniakowski sp. z o.o., Centrum Medyczne „Żelazna” sp.  z o.o., Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o.