Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zaostrzyć kary dla chuliganów

opublikowany: czwartek, 2. grudnia 2004 - 1:01,

Prezydent Warszawy Lech Kaczyński, w trakcie konferencji samorządowej "Bezpieczne Miasto", zaapelował o zaostrzenie kar za wykroczenia chuligańskie


W Lublinie odbyła się konferencja samorządowa "Bezpieczne Miasto. Wzięli w niej udział m.in. Prezydent Warszawy Lech Kaczyński, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Katowic Piotr Uszok, Prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski, Prezydent Przemyśla Robert Choma, Prezydent Białej Podlaskiej Andrzej Czapski, Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski, Prezydent Chełma Krzysztof Grabczuk, Prezydent Puław Janusz Grobel, a także władze wszystkich większych miast Lubelszczyzny. Prezydenci dyskutowali o zwalczaniu przestępczości drobnej.

W swoim wykładzie "Projekty zmian prawa służące poprawie bezpieczeństwa w miastach Prezydent Warszawy podkreślił potrzebę szerokich zmian prawnych, szczególnie w kodeksie wykroczeń. Chodzi przede wszystkim o:
- zwiększenie nawet do 60 dni maksymalnej kary aresztu, jaką będzie mógł orzekać sąd grodzki,
- przywrócenie pojęcia chuligaństwa,
- przy drugim popełnieniu tego samego przestępstwa obowiązkowe skazywanie na areszt,
- ściganie chuliganów w trybie przyspieszonym, przy złapaniu na gorącym uczynku doprowadzanie ich od razu do sądu,
- poszerzenie uprawnień straży miejskiej, zezwolenie strażnikom na interwencje w domach,
- wprowadzenie przymusowego wykupu mieszkań od osób, które mają kilka wyroków za zakłócanie spokoju sąsiadom,
- wprowadzenie ostrzejszych przepisów zakazujących zakłócania ciszy nocnej, np. konfiskata sprzętu grającego.

"Należy przywrócić w prawie pojęcie czynu chuligańskiego. Chodzi o to, żeby czyn chuligański ścigać z oskarżenia publicznego, jak każde przestępstwo, żeby reakcja była szybka i żeby sankcje nie były symboliczne, tak jak to jest teraz" - powiedział Prezydent Kaczyński.

"Sprawcy wykroczeń naruszający porządek powinni być karani w trybie przyspieszonym, a w przypadku złapania ich na gorącym uczynku, przewiezieni prosto do sądu i zaraz ukarani podkreślił.

"Powinny być też szczególne kary za zakłócanie ciszy i porządku w domach, blokach, np. za uniemożliwianie odpoczynku. Chodzi o to, żeby była możliwość przepadku narzędzi, za pomocą których tego rodzaju wykroczenia są popełnione np. sprzętu nagłaśniającego" zakończył Lech Kaczyński.

Wystąpienie Prezydenta Warszawy zostało bardzo gorąco przyjęte przez uczestników konferencji.
"To bardzo daleko idące pomysły, które nieraz mogą szokować. Jednak nie mam wątpliwości, że szereg z nich pomogłoby w znaczący sposób ograniczyć przestępczość w mieście - skomentował wystąpienie jeden z lubelskich adwokatów.