Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Inżynierska 3 – odzyskana oficyna dla Centrum Kreatywności

opublikowany: środa, 11. maja 2016 - 14:06, Magdalena Łań
R. Motyl fot. R. Motyl
Konferencja prasowa przy Inżynierskiej 3.

Zespół budynków (składający się z kamienicy frontowej i trzech oficyn) przy ul. Inżynierskiej 3, wraz z oficyną przy ul. Targowej 80, po remoncie staną się Centrum Kreatywności Nowa Praga.


Te oficyny stworzą pasaż, do którego zaprosimy twórców kultury i sektor kreatywny, to miejsce ożywi Nową Pragę i zaaferuje dzielnicy przestrzeń do tworzenia miejsc pracy – powiedział podczas briefingu przy oficynie Inżynierska 3, Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Budynek drugiej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 został zniszczony podczas pożaru w styczniu 2013 r., w czasie którego spalił się dach i stropy trzech kondygnacji. Z inicjatywy  Stołecznego Konserwatora Zabytków podjęto próbę uratowania zespołu.

Choć zniszczenia po pożarze są bardzo duże, podjęliśmy decyzje o odbudowie. ZGN Praga-Północ wykonał wiele zabezpieczeń, umocnił koronę murów, wymurował przypory – podkreślił Michał Krasucki, zastępca stołecznego konserwatora zabytków – Obecnie zabytek jest stabilny i czeka na remont.

Druga oficyna przy ul. Inżynierskiej 3 i oficyna przy ul. Targowej 80 graniczą ze sobą i obie nieruchomości należą do m.st. Warszawy.

Centrum Kreatywności Nowa Praga
Rewitalizacja obejmująca kapitalny remont zabytkowej oficyny przy ul. Targowej 80 oraz odbudowę spalonej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 ma na celu dostosowanie budynków do nowej funkcji Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Centrum będzie promować i wspierać rozwój sektora kreatywnego oraz poprawiać warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez:

  • udostępnianie odpowiednio przygotowanej infrastruktury;
  • wzmocnienie wizerunku Pragi, jako dzielnicy kreatywnej;
  • wsparcie rzemiosła i promocje praskich tradycji rzemieślniczych;
  • edukacja i promocja sektora kreatywnego;
  • pobudzanie aktywności i kreatywności lokalnej społeczności poprzez włączanie w działania Centrum;

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do ściągnięcia

  1. Więcej informacji (plik: info_pras_inzynierska_3_dluga.doc, rozmiar pliku: 234.5 KB)
  2. Mapka inwestycji (plik: mapka_inzynierska_3-_1.doc, rozmiar pliku: 2762.5 KB)