Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

XII Dzień Papieski „Jan Paweł II – papież rodziny"

Jak co roku obchody Dnia Papieskiego dopełnią msze święte, nabożeństwa, konferencje naukowe, panele dyskusyjne, koncerty, wydarzenia kulturalne i sportowe.

Piątek, 12 października
Zbiórka pieniędzy na stypendia dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży pochodzącej z niewielkich miejscowości. W okresie od 12 do 22 października w całym kraju, około 100 tys. wolontariuszy będzie zbierać pieniądze na program stypendialny, który obecnie obejmuje około 2500 młodych ludzi z całej Polski. Zbiórka kościelna odbędzie się w dniu 14 października.

Sobotę, 13 października
Godz. 15.45 - na Zamku Królewskim odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu akademickiego o indeks i stypendium im. Biskupa Jana Chrapka. Co roku 12 indeksów najlepszych uczelni w Polsce (Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego) czeka na zwycięzców, którzy rozpoczną studia na kierunku dziennikarstwa lub nauk politycznych.

Godz. 16.30 - Gala Nagród TOTUS 2012.
Prestiżowe nagrody TOTUS są przyznawane corocznie przez Fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia dla docenienia dorobku oraz przedstawiania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.

Nagrody TOTUS przyznawane są w czterech kategoriach:
- Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza,
- Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej,
- Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II,
- TOTUS  medialny dla  upamiętniania  bp. Jana  Chrapka  oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach.

Uroczystość wręczenia „katolickich Nobli" będzie transmitowana o godzinie 16.50 przez Program 2 TVP. Na gali wystąpią Kasia Kowalska, Ania Wyszkoni oraz Bracia Cugowscy.

Do tej pory w gronie nagrodzonych i wyróżnionych nagroda TOTUS znaleźli się m.in. Michał Lorenc, prof. Andrzej Wojciechowski, prof. Władysław Bartoszewski, ks. Jan Twardowski, Zygmunt Kubiak, Marek Skwarnicki, Grzegorz Polak, Program Ziarno, Redakcja Mszy Świętej Radiowej, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW, wydanie polskie L'Osservatore Romano, portal internetowy OPOKA, Muzeum Powstania Warszawskiego, s. Anna Bałchan ze Zgromadzenia ss. Maryi Niepokalanej, prof. medycyny Andrzej Szczeklik, dr Piotr Dardziński, Redakcja Programów Katolickich TVP oraz Wojciech Kilar.

Niedziela, 14 października
Godz. 9.00 - XII Dzień Papieski rozpocznie się mszą św. w bazylice św. Krzyża w Warszawie, celebrowaną przez abp Tadeusza Gocłowskiego.

Godz. 16.00 - galowy koncert Dnia Papieskiego na placu Zamkowym. Wystąpią między innymi: zespół Bracia, Dzieci z Brodą, Pectus, Maja Sikorowska i Andrzej Sikorowski, Natalia Niemen i Mate.O, Bracia Steczkowscy oraz Paddy Kelly z The Kelly Family. Koncert transmitowany będzie przez Program 1 TVP o godz. 16.00.

Godz. 16.50 - po koncercie odbędzie się przygotowany przez stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Apel Miasta Warszawy.

Godz. 18.00 - w kościele akademickim św. Anny w Warszawie odprawiona zostanie msza święta inaugurująca rok akademicki 2012/2013, na którą przybędą rektorzy wyższych uczelni warszawskich.

Kampania społeczna i akcja SMS-owa
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia we współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja przygotowała multimedialną ogólnopolską kampanię społeczną promującą XII Dzień Papieski. Celem kampanii jest promocja Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - papież rodziny” oraz zbiórki pieniędzy na rzecz programu stypendialnego dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości, prowadzonego przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Kampanii towarzyszyć będzie akcja SMS-owa. Do 31 października można wysyłać SMS o treści „Pomoc" pod numer 7250 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 0704 20 7250 (koszt 2,50 zł z VAT) można zasilić fundusz stypendialny Fundacji. Nowością w tym roku jest możliwość wsparcia Fundacji za pomocą płatności internetowych - wystarczy wejść na stronę www.dzielo.pl i kliknąć w baner lub zakładkę „Pomóż!”

Dzień Papieski jest uroczyście obchodzony również w parafiach polskich zagranicą
m.in.: w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Australii, Francji i Hiszpanii.

W przygotowaniu centralnych obchodów uczestniczą partnerzy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, współtworzący Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego. Należą do niego: Akcja Katolicka, Centrum Myśli Jana Pawła II, Duszpasterstwa Akademickie, Fundacja Świętego Mikołaja, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Ruch Światło-Życie, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza FSE, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.