Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wystawa fotografii sportowców z niepełnosprawnościami

opublikowany: środa, 16. maja 2018 - 15:14, Konrad Klimczak
Czarno-białe fotografie są efektem ponad półtorarocznej pracy Czarno-białe fotografie są efektem ponad półtorarocznej pracy

W czwartek, 17 maja o godz. 18.00 (Sali Kisielewskiego, Pałac Kultury i Nauki) zapraszamy mieszkańców na wernisaż wystawy „Wspólny Cel – WYGRAĆ!”. Wystawę będzie można oglądać przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki do 31 maja br.


Wystawa „Wspólny cel – WYGRAĆ!” przedstawia sportowców z niepełnosprawnościami. Czarno-białe fotografie są efektem ponad półtorarocznej pracy, w ramach której autor - Jakub Sagan - obserwuje i fotografuje zawodników i zawodniczki uprawiające różne dyscypliny sportu.

Misją Fundacji Kulawa Warszawa – organizatora wystawy - jest tworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich, pod względem architektonicznym, społecznym i związanym z komunikowaniem się, a także zmiana postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnie zaangażowanie w sport członków fundacji zaowocowało pragnieniem zaprezentowania jak największej ilości różnych dyscyplin sportu uprawianych przez osoby z niepełnosprawnościami. Walka, prawdziwe sportowe emocje, chęć zwycięstwa towarzyszą wszystkim sportowcom.

Myśląc o sporcie niezwykle rzadko przychodzą nam na myśl sportowcy będący osobami z niepełnosprawnościami. W powszechnej świadomości w sporcie uprawianym przez sportowców z niepełnosprawnościami nie istnieją takie dyscypliny jak rugby, hokej na lodzie, piłka nożna czy koszykówka. Wszystkie one są sportami zespołowym, które tradycyjnie postrzegane są jako gry oparte na sile, szybkości, zwrotności, refleksie i agresji, a gracze w niej uczestniczący to, w naszym powszechnym wyobrażeniu, dwumetrowi ponadnaturalni giganci. Dla wielu może się okazać więc sporym zaskoczeniem, że wszystkie te dyscypliny uprawiane są z nie mniejszą determinacją i emocjami przez osoby z niepełnosprawnościami. To wciąż bardzo niedoceniana, ale jakże piękna twarz sportu, która bardzo powoli próbuje poszerzać krąg osób nią zainteresowanych.

Fundacja Kulawa Warszawa zaprosiła do współpracy Jakuba Sagana, aby stworzyć wystawę fotografii jego autorstwa. - Podczas pracy nad tym projektem, który realizuję we współpracy z Fundacją Kulawa Warszawa, bardzo często bywało tak, że w trakcie mojej pracy z aparatem fotograficznym, ulegałem tak silnym emocjom, że pochłonięty tym, co dzieje się na lodowisku, parkiecie, czy boisku zapominałem naciskać spust migawki. Najbardziej zdumiało mnie, jako osobę uprawiającą grę w tenisa ziemnego, obserwowanie meczu w tej dyscyplinie sportowców niewidomych. Nie potrafię fotografować nie angażując się w to, co dzieje się przed moim obiektywem. Na początku bardzo mnie to uwierało, ale z czasem pozwoliło na lepsze zrozumienie dyscypliny i oddanie jej ducha w fotografii. Dodatkowo, to niezwykłe doświadczenie podziałało na mnie wyjątkowo motywująco, w sposób daleko wykraczający poza sferę fotografii – mówi autor zdjęć i dodaje - Mam wielką nadzieję, że prezentowane fotografie w ramach wystawy organizowanej przez Fundację Kulawa Warszawa „Wspólny cel – WYGRAĆ!” będziemy w stanie choćby w niewielkim stopniu obudzić w wielu z nas większą wrażliwość oraz wywołać refleksję, która pozwoli zwrócić uwagę na tych wyjątkowych sportowców, których głęboko podziwiam, stawiając ich na najwyższym podium w każdej sportowej i poza sportowej dyscyplinie, bowiem to właśnie oni podnieśli pojęcie walki z samym sobą na absolutne wyżyny, podejmując wyzwanie nie tylko w kategoriach wyczynu sportowego.

Na wystawie plenerowej prezentowanej przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki (od strony ul. Marszałkowskiej) będzie można obejrzeć fotografie przybliżające takie dyscypliny jak, rugby na wózkach, koszykówkę na wózkach, hokej na sledgach, ampfutbol, lekką atletykę, taniec sportowy, crossfit, szermierkę, blind tenis, tenis stołowy.

  • Kuratorem wystawy jest Katarzyna Żebrowska
  • Organizatorem wystawy jest Fundacja Kulawa Warszawa
  • Partnerem Strategicznym wystawy jest BEST-MED Centrum Medyczne
  • Wystawę wspierają także: Benefit Systems, Salon Bez Barier, ASDON, Peuna Qlatka oraz FoxRabbit.
  • Partnerami wystawy są: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach, KSN Start, IKS ATAK, AMP Futbol Polska, Fundacja Akademia Integracji oraz Wheel Throwdown.

W załączeniu wybrane zdjęcia autorstwa Jakuba Sagana.

SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wśród mieszkańców Warszawy stosunkowo liczą grupę stanowią osoby niepełnosprawne. Walczą one z własną słabością poprzez uzyskanie większej sprawności fizycznej, chcą uczestniczyć w rywalizacji sportowej z innymi zawodnikami.

Rolą samorządu jest przede wszystkim stworzenie warunków i dbałość o prawidłowy rozwój sportu poprzez:

  • tworzenie miejskiej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,
  • bieżące utrzymanie, wyposażenie i modernizację istniejących obiektów,
  • odpowiednie finansowanie,
  • tworzenie warunków do powszechnego dostępu niepełnosprawnych mieszkańców do obiektów i zajęć sportowych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia oraz rozwój różnorodnych form rekreacji ruchowej wśród jak najszerszego grona odbiorców,

Sport uprawiany przez osoby niepełnosprawne wzorowany jest na sporcie ludzi sprawnych, dostosowany do możliwości funkcjonalnych rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W Stolicy działa wiele klubów, których zawodnicy odnosili i odnoszą duże sukcesy na krajowych i międzynarodowych arenach.

Miasto Stołeczne Warszawa wspiera działania sportowe i rekreacyjne na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem tych działań jest podnoszenie aktywności fizycznej i rozwój sportowych talentów osób niepełnosprawnych,  jak również integracja społeczna i tworzenie atmosfery przyjaznej dla osób niepełnosprawnych w sferze sportu i rekreacji.

Dotacje na rzecz wspierania różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej osób niepełnosprawnych przyznawane są na podstawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych. W roku 2012, na sport osób niepełnosprawnych, Biuro Sportu i Rekreacji przekazało kwotę 556 200,00 zł, w 2013 kwotę 288 793,19 zł,  w 2014 ta kwota wynosiła 364 350,69 zł, w 2015 roku Biuro Sportu i Rekreacji przeznaczyło na sport osób niepełnosprawnych kwotę 489 979,61 zł, w 2016 roku była to kwota 482 136,03, w 2017 -  417 331,00, natomiast w 2018 na sport osób niepełnosprawnych zaplanowano 500 000 zł. Są to środki przeznaczane na szkolenie i współzawodnictwo sportowe, realizację programu, oraz organizację imprez sportowych i rekreacyjnych

Rokrocznie Biuro Sportu i Rekreacji wspiera finansowo organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych. Do najważniejszych imprez i wydarzeń wspieranych w latach 2012 – 2018 przez m.st. Warszawa w tym zakresie należą: Europejski Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych (2013), Turniej Piłki Siatkowej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych (2014), Amp Futbol Cup, Puchar Świata w szermierce na wózkach Integracyjny Festiwal Sportu (2018), jak również imprezy międzynarodowe, krajowe i wiele innych mniejszych inicjatyw lokalnych.

W latach 2008-2016 realizowany był w Warszawie program  zajęć z nauki doskonalenia pływania „NIEPEŁNOSPRAWNY - SPRAWNIEJSZY” w. Głównym celem programu było zachęcanie do aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych w różnym przedziale wiekowym i o różnym poziomie aktywności. Program jest kierowany do wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy, którzy w najbardziej dla nich przyjaznym środowisku wodnym zechcą w sposób praktyczny realizować hasło „Niepełnosprawny–sprawniejszy”. Jedynym warunkiem uczestniczenia w programie jest konieczność posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do nauki i doskonalenia techniki pływania na poziomie rekreacyjnym.

W latach 2012-2016 program był realizowany przez 3 stowarzyszenie, realizujące zajęcia dla osób niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz niewidomych i słabo widzących.

Poszczególne dzielnice również udzielają dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.