Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wyniki kontroli stołecznego ratusza w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

opublikowany: środa, 9. lipca 2014 - 10:41, Tomasz Demiańczuk
R. Motyl fot. R. Motyl
Prezydent m.st. Warszawy ogłasiła wyniki kontroli w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny

Urząd m.st. Warszawy zakończył kontrolę w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25.


Raport z przeprowadzonej kontroli

1. Skarga wpłynęła do UM w piątek 6 czerwca.

2. W poniedziałek 9 czerwca Biuro Polityki Zdrowotnej powołało zespół, który rozpoczął kontrolę dzień później (10 czerwca). W jego skład weszło dwoje najbardziej doświadczonych ekspertów w Biurze (w tym osoba, która ukończyła specjalistyczne szkolenie NIK-u). Biegli otrzymali dodatkowe wsparcie radcy prawnego.

3. Dwutorowe postępowanie kontrolne i skargowe miało na celu ocenę:
- prawidłowości statutowego działania szpitala w kontekście praw pacjenta i prawa do informacji;
- bezpośrednio tego przypadku.

Szczegółowy przebieg i wyniki obu postępowań zawarte zostały w wystąpieniu pokontrolnym, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Kontrolerzy przeanalizowali:
- dokumenty wewnętrzne Szpitala Św. Rodziny (statut, procedury i instrukcje, informacje pisemne udzielane pacjentom w tym Karta Praw Pacjenta itp.),
- dokumentację medyczną pacjentki ze Szpitala Św. Rodziny, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz Szpitala Bielańskiego.
Dodatkowo przeprowadzono rozmowy z pacjentką, jej mężem, dyrektorem Szpitala, lekarzem prowadzącym ciążę i lekarką oddziału położniczego. Już 13 czerwca kontrolerzy skontaktowali się z pacjentką, zapraszając ją na rozmowy. W odpowiedzi pacjentka uznała, że UM powinien prowadzić rozmowy z Konsultantem Krajowym Ginekologii. W trakcie rozmów udało się jednak doprowadzić do spotkania - 20 czerwca.

5. Przebieg zdarzeń:
- pacjentka początkowo była pod prywatną opieką jednego z lekarzy Szpitala Św. Rodziny, a po pewnym czasie stała się pacjentką tego szpitala.
- po wykryciu poważnej wady rozwojowej (na podstawie serii badań USG) i wstępnym potwierdzeniu jej przez kolejnych lekarzy w Szpitalu Św. Rodziny, pacjentka została w trybie pilnym przekazana do Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zlecono i wykonano kolejne badania m.in. USG, rezonans, ECHO serca, badania genetyczne (kariotyp).
- w Instytucie Matki i Dziecka po raz pierwszy pacjentka poprosiła o przerwanie ciąży. Lekarze przedstawili obowiązujące procedury, omówili metodę zabiegu, a następnie odesłali pacjentkę do Szpitala Św. Rodziny.
- w Szpitalu Św. Rodziny zaplanowano konsultację u prof. Chazana, ale dopiero po uzyskaniu kompletu badań zleconych w Instytucie, na które należało poczekać. Karta wypisowa z Instytutu informowała, że badania będą do odbioru 10, natomiast część wyników była gotowa 11 i 14 kwietnia. (termin 24-ech tygodni mijał w weekend 12-13 kwietnia)
- po konsultacji u prof. Chazana i po jego odmowie aborcji, lekarz prowadzący pacjentkę wydał skierowanie do Szpitala Bielańskiego, tam jednak stwierdzono że termin zgodnego z prawem usunięcia ciąży (do 24 tygodnia) minął 5 dni wcześniej. W trakcie kontroli prof. Chazan wskazał, że według niego w sytuacji tak dużego uszkodzenia płodu, maksymalny termin wykonania zabiegu przerwania ciąży może być wydłużony.