Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wybory samorządowe 2018 – sprawdź czy zostałeś ujęty w spisie wyborców

opublikowany: czwartek, 11. października 2018 - 14:15, Konrad Klimczak

Do 12 października każdy wyborca może sprawdzić, w godzinach pracy urzędu, w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej dla stałego miejsca zamieszkania, czy został ujęty w spisie wyborców.


Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie dzielnicy. Każdy wyborca może sprawdzić czy został ujęty w spisie wyborców do 12 października 2018 r. Więcej informacji na temat udostępnienia spisu wyborców znajduje się tutaj

Warszawa głosuje

21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów.