Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wybory parlamentarne 2011- głosowanie poza miejscem zamieszkania

opublikowany: piątek, 2. września 2011 - 16:05, Magdalena Łań

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala głosować poza miejscem zamieszkania. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć w swojej dzielnicy do 7 października. Zaświadczenie otrzymamy od razu.


Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnie wybranej obwodowej komisji wyborczej, tj. na terenie kraju, na terenie placówek dyplomatycznych poza granicami Polski, na statkach morskich, w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych.   

Zaświadczenia o prawie do głosowania jest niezbędne osobie, która zgodziła się na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (od wyborcy niepełnosprawnego lub takiego, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat), a nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.   

Wniosek można złożyć osobiście lub upoważnić do tego zaufaną osobę.
(Upoważnienie do złożenia wniosku i odebrania zaświadczenia powinno zawierać imię, nazwisko i dokładny adres zameldowania osoby, która upoważnia oraz dane osoby upoważnionej - imię, nazwisko, dokładny adres zameldowania, nr dokumentu tożsamości wraz z datą wydania dokumentu i nazwą instytucji, która dokument wydała)

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP odbywają się 9 października 2011r. Głosowanie będzie trwało od godz. 7.00 do 21.00.

Pliki do ściągnięcia

  1. Wniosek (plik: wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.doc, rozmiar pliku: 25 KB)
  2. Miejsce składania wniosków (plik: miejsca_skladania_wnioskow_o_zaswiadczenie_o_prawie_do_glosowania.doc, rozmiar pliku: 45.5 KB)