Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wszystko o prywatyzacji SPEC – pytania i odpowiedzi

opublikowany: piątek, 29. lipca 2011 - 9:25, Robert Trzaska

Miasto Stołeczne Warszawa wybrało inwestora dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Przedwstępna warunkowa umowa sprzedaży 6 131 891 akcji stanowiących blisko 85 proc. akcji SPEC podpisana została z obecnym od 15 lat na polskim rynku koncernem energetycznym Dalkia Polska.


 

15 proc. akcji miasto przekaże nieodpłatnie pracownikom warszawskiej spółki. Do miejskiej kasy wpłynie ponad 1,44 mld. zł. Przyśpieszy to realizację ambitnego planu rozwoju miasta.

Nowy inwestor obejmie blisko 85 proc. akcji warszawskiej spółki ciepłowniczej. 15 proc. (czyli 1 082 099 akcji) otrzymają nieodpłatnie jej pracownicy. Będzie to możliwe zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez miasto stołeczne Warszawa pierwszej akcji SPEC. 

Kwota transakcji to 1 440 994 385,00 zł. Będą to największe wpływy do budżetu miasta st. Warszawy uzyskane z transakcji prywatyzacyjnej oraz, biorąc pod uwagę rozmiar spółki, będzie to największa transakcja sprzedaży dystrybutora ciepła w Polsce. Co ważne, inwestor zobowiązał się, że SPEC zainwestuje w ciągu najbliższych 7 lat 1 miliard złotych, z czego 80 proc. tej kwoty to inwestycje w miejską sieć ciepłowniczą. Program inwestycyjny odpowiada skali przedsiębiorstwa i jest najwyższy, do jakiego przy prywatyzacji sieci ciepłowniczej zobowiązał się nowy właściciel.

Miasto od początku zapowiadało, że szuka dla swojej spółki ciepłowniczej stabilnego i długoterminowego właściciela, który zagwarantuje, że SPEC będzie się rozwijał i coraz lepiej zaspokajał potrzeby mieszkańców Warszawy. Dlatego w umowie zawartych jest szereg zobowiązań inwestora, w tym, że nie sprzeda akcji SPEC przez co najmniej 10 lat. Inwestor zobowiązał się także, że siedziba spółki nie zostanie przeniesiona do innego miasta, co oznacza, że SPEC będzie zawsze płacił podatki w Warszawie.

Umowa została podpisana 26 lipca. Do jej finalizacji niezbędna jest zgoda Rady Warszawy oraz zgoda Komisji Europejskiej. Władze miasta przedstawią radnym szczegóły umowy na najbliższej sesji Rady Warszawy, wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie akcji SPEC. Już dziś o transakcji poinformowani zostali przedstawiciele wszystkich klubów radnych. W tym tygodniu Dalkia Polska rozpocznie rozmowy z pracownikami spółki w sprawie pakietu socjalnego. 

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w sprawie prywatyzacji SPEC:

1. Dlaczego podjęto decyzję o prywatyzacji SPEC? Jakie korzyści przyniesie mieszkańcom prywatyzacja SPEC? Na co przeznaczone zostaną środki ze sprzedaży SPEC?

SPEC S.A. jest spółką, która przynosi miastu dochody. Są one jednak znikome w porównaniu z obecnymi potrzebami rozwojowymi, a tym samym finansowymi miasta. Obecnie m.st. Warszawa realizuje szeroki program inwestycyjny (m.in. budowa II linii metra i mostu Północnego), na który, tylko w 2011 roku, przeznaczone zostało 3,6 mld zł. 

Z drugiej strony miasto ma ograniczone dochody związane z obniżką stawek PIT czy gorszą sytuacją gospodarczą. Ograniczone dochody zmuszają władze miasta do poszukiwania środków na rozwój Warszawy z różnych źródeł. 

Dzięki prywatyzacji, w ciągu krótkiego czasu pozyskamy kwotę, którą w formie dywidendy z zysków SPEC S.A. otrzymywalibyśmy przez kolejne kilkadziesiąt lat, w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Trzeba pamiętać też o potrzebach inwestycyjnych samej spółki, która musi utrzymywać swoją infrastrukturę na poziomie gwarantującym niezawodne dostarczanie jej usług mieszkańcom.

Sama prywatyzacja SPEC nie zmienia faktu, że to Warszawa nadal będzie odpowiadać za bezpieczeństwo energetyczne i ciepłownicze na swoim terenie. Wynika to wprost z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Tak więc bez względu na to, czy ciepło dostarczane jest przez przedsiębiorstwo prywatne czy jednostkę należącą do gminy, zawsze odbywa się to przy współudziale i w ramach uzgodnień z samorządem. 

Środki finansowe pozyskane z prywatyzacji Spółki będą mogły stanowić uzupełnienie środków budżetowych miasta przeznaczonych na rozwój stolicy, zawartych w planach inwestycyjnych miasta.

Istotne jest także to, ze prywatyzacja zapewni stolicy stabilnego, wiarygodnego partnera odpowiedzialnego za dostawę ciepła. Dla mieszkańców oznacza to lepszą jakość usług, poprawę obsługi klienta, rozwój infrastruktury, szybsze remonty sieci, dalsze zmniejszanie strat na przesyle ciepła, a także wprowadzenie do oferty spółki nowych usług, czego SPEC do tej pory nie proponował. 

2. Czy mieszkańcy powinni obawiać się wzrostu cen po sprzedaży SPEC?

Dostarczanie ciepła mieszkańcom miast, podobnie jak w przypadku gazu czy prądu jest działalnością regulowaną przez prawo i nadzorowaną przez specjalnie do tego powołane urzędy. Oznacza to,