Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wspólnie decydujemy o naszym mieście

opublikowany: piątek, 9. marca 2018 - 15:23, Konrad Klimczak

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu rozwoju dialogu i komunikacji społecznej do roku 2022 (Programu Dialog). Program ten został wypracowany na warsztatach z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami i urzędnikami.


Kwestie dialogu i uczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem zajmują istotne miejsce w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju m.st. Warszawy i wpisują się w wizję Warszawy 2030. Program rozwoju dialogu i komunikacji społecznej będzie pierwszym programem Strategii Warszawa 2030.

Przypomnijmy, zawartość merytoryczna Programu powstała we współpracy m.in. z mieszkańcami, aktywistami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami samorządu. Do współpracy zaprosiliśmy również ekspertów, którzy doradzali merytorycznie oraz wspierali proces partycypacyjnego powstawania Programu. Szczegóły powstawania programu znajdują się tutaj.

Konsultacje Programu rozwoju dialogu i komunikacji społecznej do roku 2022

Konsultacje trwają do 31 marca 2018 r.

 Zapraszamy na spotkania dyskusyjne:

  • 13 marca (wtorek), w godz. 17.00, w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, ul. Nowolipie 25b
  • 19 marca (poniedziałek), w godz. 17.30, w Warsztacie Warszawskim, pl. Konstytucji 4.

Oprócz dyskusji o Programie Dialog, na spotkaniach będzie można także obejrzeć wystawę krótko prezentującą, jak rozwijał się temat konsultacji społecznych w Warszawie przez ostatnie kilkanaście lat.

Na uwagi przesyłane mailem na adres konsultacje@um.warszawa.pl czekamy do 31 marca 2018 r.