Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wracają zabiegi sterylizacji i kastracji czworonogów

opublikowany: czwartek, 23. lutego 2017 - 10:44, Tomasz Demiańczuk

Warszawa ogłosiła przetarg na „Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów”. Już wkrótce właściciele czworonogów, którzy zamieszkują na terenie stolicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów.


Wraca bezpłatna sterylizacja i kastracja
Jednym z elementów przetargu są zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów. W latach 2012-2014 Miasto Stołeczne Warszawa dofinansowywało 50% kosztów tych procedur, natomiast od 2015 roku pokrywało 100% kosztów.

W sumie z akcji prowadzonej przez stołeczny ratusz w latach 2012-2016 skorzystali właściciele 6523 psów i kotów.

Realizacja zabiegów sterylizacji i kastracji czworonogów zostały w 2016 r. przerwana z powodu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody mazowieckiego. Na szczęście już wkrótce ich wykonywanie będzie ponownie możliwe. Potrzebę realizacji tego typu zabiegów wśród zwierząt właścicielskich dostrzegli parlamentarzyści i przegłosowali stosowną nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Na jej podstawie, a także procedowanego przez Radę m.st. Warszawy Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku, już niebawem warszawiacy i ich czworonogi będą mogli korzystać z bezpłatnych świadczeń.

21 lutego ogłoszony został przetarg. Oferenci na złożenie dokumentów mają czas do 10 marca, do godz. 10.00. Wśród kryteriów oceny ofert oprócz ceny (40%) znalazły się łączna liczba godzin pracy wszystkich lekarzy weterynarii we wszystkich zakładach leczniczych zgłoszonych do świadczenia usług w okresie jednego tygodnia (30%) oraz dostępność dla mieszkańców, czyli łączna liczba godzin otwarcia wszystkich zgłoszonych lecznic w okresie jednego tygodnia (30%). Przetarg został podzielny na 18 części (wg. dzielnic), a wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenia zamówienia tylko na jedną jego część. Wykonawca musi prowadzić działalność w zakładzie leczniczym na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta.

Czipowanie czworonogów
Drugą z bezpłatnych usług weterynaryjnych będzie elektroniczne znakowanie czworonogów. Dzięki tej prowadzonej od 2007 roku akcji liczba bezdomnych zwierząt systematycznie spada – wskazują na to m.in. statystyki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W latach 2007-2016 elektronicznemu znakowaniu poddano 88 tysięcy zwierząt. Wszystkie dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane są do międzynarodowej bazy Safe-Animal.

Usługi czipowania, a także sterylizacji/kastracji psów i kotów świadczone będą od dnia podpisania umów, co nastąpi prawdopodobnie w kwietniu. Niezwłocznie po ich zawarciu przekażemy szczegółowe informacje na ten temat. Na stronie bip.warszawa.pl/bos w zakładce: „zwierzęta w mieście” opublikowana zostanie lista wykonawców.

Szacujemy, że wartość wszystkich realizowanych w 2017 roku usług przekroczy 500 tysięcy złotych.

Więcej informacji na temat przetargu dostępnych jest tutaj.