Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wiedza na temat przysługujących nam praw jest niezbędna!

opublikowany: wtorek, 13. marca 2018 - 11:53, Konrad Klimczak
W latach 2006–2017 z pomocy rzecznika skorzystało 270 898 mieszkańców Warszawy W latach 2006–2017 z pomocy rzecznika skorzystało 270 898 mieszkańców Warszawy

Trwa czwarty etap edukacyjnej kampanii m.st. Warszawy pod hasłem „Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina”, której celem jest przede wszystkim wzrost świadomości mieszkańców stolicy w zakresie ich praw jako konsumentów.


Kampania społeczna „Masz prawo” realizowana w latach 2016-2017, składała się z trzech odsłon tematycznych dotyczących zwrotu towaru, nieuczciwych praktyk, z jakimi można się spotkać przy zawieraniu umów oraz zasad reklamowania produktów wadliwych. Właśnie rozpoczęła się jej 4. odsłona będąca podsumowaniem i utrwaleniem najważniejszych przekazów. - Kontynuujemy naszą kampanię „Masz prawo”, ponieważ zależy nam na tym, aby budować świadomość konsumentów, zmieniać ich postawy na rynku, przekonać do dokonywania rozważnych wyborów – mówi Małgorzata Rothert, Miejski Rzecznik Konsumentów i dodaje – Mieszkańcy muszą uwierzyć, że ich prawa są ważne, muszą być respektowane i mają realne możliwości efektywnego dochodzenia swoich roszczeń.  

Kampania „Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina” stanowi  kontynuację  działań edukacyjnych rzecznika realizowanych w ramach kampanii „Masz prawo”. Kampania oparta na krótkim haśle i zwracających uwagę projektach graficznych przypomina, jak ważna jest wiedza, która może zapewnić skuteczniejszą ochronę przed ryzykiem i daje możliwość szybkiego rozstrzygania sporów. Kampania jest prowadzona m.in. za pośrednictwem spotów wyświetlanych w komunikacji miejskiej – metrze, tramwajach, autobusach, Szybkiej Kolei Miejskiej oraz w urzędach dzielnic. Dzięki reklamom w prasie dzielnicowej i ogólnomiejskiej, materiałach reklamowych udostępnionych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji, Zakładach Opieki Zdrowotnej, urzędach dzielnic przekaz kampanii ma szansę dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców.

Ważnym elementem kampanii będą, tak jak w przypadku dotychczasowych odsłon, spotkania informacyjne prawników Miejskiego Rzecznika Konsumentów w warszawskich centrach handlowych. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem warszawiaków. Mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami i pytaniami z zakresu praw konsumenckich.  W tym roku zaplanowano takich spotkań aż 7! Pierwsze w sobotę, 17 marca w centrum handlowym Blue City (godz. 11.00 – 18.00, II piętro obok restauracji Sphinx).

MASZ PRAWO – VADEMECUM KONSUMENTA 

Zakupy internetowe możesz zwrócić w ciągu 14 dni. Zasady zwrotów w zwykłych sklepach określa sprzedawca.

  • W przypadku  zakupów dokonywanych  na odległość (np. w sklepie internetowym) lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty odebrania towaru
  • W przypadku zakupów w zwykłych sklepach to sprzedawca decyduje czy i na jakich zasadach przyjmuje zwroty. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie należy zapytać sprzedawcę czy zwrot towaru jest możliwy.

Zawsze czytaj umowę. Nie ulegaj presji. Jeśli nieuczciwy przedsiębiorca wprowadził cię w błąd reaguj szybko.

Obowiązkiem przedsiębiorcy proponującego konsumentowi zawarcie umowy jest udzielenie jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji. Zanim zdecydujesz się podpisać umowę sprawdź, czy potwierdza  ona warunki, na które umówiłeś się z przedsiębiorcą. Zwróć uwagę, z kim zawierasz umowę, jaki jest jej przedmiot, czas trwania i wartość.  Niektóre umowy konsumenckie mogą być zawarte ustnie. W takim przypadku powinieneś domagać się paragonu lub faktury. Wskazują one z kim i kiedy zawarłeś umowę oraz czego ona dotyczyła. 

Przed podpisaniem umowy warto jak najwięcej dowiedzieć się o oferowanym towarze lub usłudze i porównać ofertę z innymi dostępnymi na rynku. Promocja nie zawsze oznacza korzyść. W kontaktach z przedsiębiorcą należy być ostrożnym i stosować zasadę ograniczonego zaufania. Warto pamiętać, że podpis na umowie oznacza, że konsument zapoznał się z warunkami umowy, zrozumiał je i zaakceptował. Nie podpisuj umowy tylko dlatego, że sprzedawca nalegał, był miły albo wręczył ci prezent.

Postępowanie przedsiębiorcy, które jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i wprowadza konsumentów w błąd co do warunków umowy uważa się za nieuczciwą praktykę rynkową. jeśli przy zawieraniu umowy zostałeś wprowadzony w błąd masz prawo domagać się jej unieważnienia, a także zaniechania praktyki oraz usunięcia jej skutków. Jeśli przedsiębiorca nie jest skłonny do porozumienia możesz poprosić o wsparcie Miejskiego Rzecznika Konsumentów. 

Towar z wadą możesz reklamować z rękojmi albo gwarancji. Wybierz gwarancję tylko jeśli jest korzystniejsza.

Konsument powinien wiedzieć przede wszystkim, że:

  • Na kupiony towar, który okazał się wadliwy, zawsze przysługuje mu rękojmia. Trwa ona przez 2 lata (przy rzeczach używanych okres rękojmi można skrócić umową, jednak  nie może być on krótszy niż rok).  Warunki rękojmi są określone w przepisach prawa, a przedsiębiorca nie może ich zmieniać na niekorzyść konsumenta.
  • Paragon nie jest niezbędny do złożenia reklamacji, ale jako dowód zakupu ułatwia skorzystanie z rękojmi. Konsument, który go nie posiada, może w inny sposób wykazać kiedy, co i od kogo kupił (potwierdzeniem mogą być  np. wydruki z karty płatniczej, e-maile).
  • Gwarancja jest dodatkową, dobrowolną umową proponowaną przez gwaranta (może być nim producent importer lub sprzedawca). Gwarant samodzielnie ustala jej warunki, a więc zakres swojej odpowiedzialności i zasady dochodzenia roszczeń. Karta gwarancyjna może więc zawierać np. informację, że gwarant nie odpowiada za szkody mechaniczne, jego działanie w przypadku usterki to naprawa towaru, bez możliwości wymiany na nowy model lub zwrotu pieniędzy.
  • Konsument, który otrzymał kartę gwarancyjną na zakupiony towar, ma więc uprawnienia zarówno z rękojmi, jak i z gwarancji. Może sam wybrać z której drogi chce korzystać. Przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z warunkami gwarancji.
  • Warunki gwarancji mogą zatem być mniej korzystne od regulacji ustawowych związanych z rękojmią, ale może też dać konsumentowi dodatkowe korzyści, np. trwać dłużej niż rękojmia.  Warto wybrać gwarancję jeżeli jest korzystniejsza niż rękojmia albo jeżeli upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy wynikający z rękojmi a gwarancja nadal obowiązuje.
  • Reklamację z rękojmi należy składać u sprzedawcy, a z gwarancji w miejscu wskazanym w warunkach gwarancji (najczęściej jest to punkt serwisowy lub sklep, w którym towar został sprzedany).
  • Z treści reklamacji musi jasno wynikać jaką wadę ma towar, jakie jest żądanie konsumenta i z którego uprawnienia chce skorzystać. Konsument składający u sprzedawcy reklamację z rękojmi, powinien dopilnować, żeby sprzedawca korzystający z druku reklamacyjnego nie zaznaczył w nim opcji „gwarancja”. Taka adnotacja może bowiem, wbrew woli konsumenta, skierować reklamację na tryb gwarancyjny.

Ponad 270 tysięcy mieszkańców skorzystało z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Warszawie

W latach 2006–2017 z pomocy rzecznika skorzystało 280 094 mieszkańców Warszawy, eksperci udzielili 253 655 porad, w 19 107 sprawach rzecznik podjął działania interwencyjne, sporządzono 7 332 opinii i wyjaśnień oraz 1 506 pozwów do sądu. Przed sądem rzecznik działa łącznie na rzecz 6 525 konsumentów, w 183 postępowaniach, w tym 7 grupowych.

Na stronie internetowej rzecznika www.konsument.um.warszawa.pl mieszkańcy stolicy mogą zapoznać się z bogatym materiałem na temat praw konsumentów w poszczególnych segmentach rynku.