Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Więcej warszawskich zabytków po ochroną

opublikowany: piątek, 18. października 2019 - 16:00, Magdalena Łań

Merkury i kino Tęcza na Żoliborzu, osiedle na Podskarbińskiej, bazar Różyckiego, czy warszawskie stawy Kellera i Brustmana – to tylko niektóre obiekty najnowszego wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytków. Stołeczny Konserwator Zbytków powiększył zasób GEZ o 89 pozycji.


Ujęcie budynku, kamienicy, układu urbanistycznego, zespołu budowlanego, artefaktów archeologicznych czy parku w gminnej ewidencji daje im podstawową ochronę prawną.
Nakłada obowiązek uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji czyi decyzji o warunkach zabudowy. Potencjalny inwestor musi także z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzgadniać rozbudowę lub rozbiórkę zewidencjonowanego budynku. GEZ jest pierwszą linią ochrony warszawskich zabytków niewpisanych do rejestru zabytków.

- Niektóre z wpisów mają charakter porządkowy i są tylko dopracowaniem już istniejących kart, ale kilkadziesiąt pozycji to zupełnie nowe zabytki! – podkreśla Michał Krasucki, dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora zabytków. - Najbardziej mnie cieszą Dom Handlowy Merkury z zachowany częściowo mozaikami autorstwa Heniszów, modernistyczny pawilon kina Tęcza (bok istniejącej zabytkowej kotłowni), czy choćby bazar Różyckiego, który dotąd podlegał ochronie wyłącznie na podstawie wpisów do rejestru zabytków ulic Targowej i Brzeskiej - dodaje.

W gminnej ewidencji prowadzonej przez Biuro Stołecznego Konserwatora od 2012 r. znajduje się blisko 12 tysięcy wpisów.  

Pliki do ściągnięcia

  1. GEZ - tabela z nowymi obiektami (plik: gminna_ewidencja_-_dopisane.pdf, rozmiar pliku: 209.62 KB)