Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Więcej miejsc w żłobkach – konkurs dla przedsiębiorców

opublikowany: czwartek, 4. kwietnia 2019 - 11:11, Magdalena Łań
Więcej miejsc w żłobkach – konkurs dla przedsiębiorców fot. Więcej miejsc w żłobkach – konkurs dla przedsiębiorców

By zwiększyć liczbę bezpłatnych miejsc w stołecznych żłobkach, miasto wykupi w tym roku kilka tysięcy miejsc w żłobkach prowadzonych przez podmioty prywatne. Prezydent Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na lata 2019-2022. To realizacja kolejnego punktu z programu „Warszawa dla najmłodszych”.


Więcej miejsc w żłobkach

- Obecnie mamy w Warszawie ok. 16 tys. miejsc w żłobkach miejskich i prywatnych, chcemy zwiększyć tę liczbę o co najmniej 11 tys. w tej kadencji, co powinno zaspokoić potrzeby przy założeniu, że podobnie jak w najbardziej użłobkowionych krajach 2/3 rodziców pośle swoje dzieci do żłobka – mówi Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta Warszawy.

Dlatego władze Warszawy zbudują 38 własnych żłobków oraz będą wykupować miejsca w żłobkach prowadzonych przez przedsiębiorców, by udostępnić je bezpłatnie najmłodszym.
Przypominamy, że od września 2019 r. wszystkie miejsca w publicznych żłobkach oraz punktach dziennej opieki będą bezpłatne. Taka uchwałę podjęli radni miejscy w lutym 2019r. Także od września 2019 r. zaczną działać, wykupione przez miasto w drodze konkursu, miejsca w standardzie miejskim w placówkach niepublicznych (żłobki, kluby dziecięce oraz punkty dziennej opieki). Rodzice nie zapłacą za nie, dokładnie tak jak w żłobku publicznym i publicznym punkcie dziennego opiekuna.

Ruszył konkurs dla przedsiębiorców

- Wczoraj, 3 kwietnia, spotkaliśmy się z ponad 150 przedsiębiorcami prowadzącymi żłobki w Warszawie. Są bardzo zainteresowani konkursem oraz tworzeniem nowych miejsc w żłobkach. Bardzo nas to cieszy – mówi Paweł Rabiej.

Podmioty przystępujące do konkursu muszą być zarejestrowane w formie żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna lub dokonają rejestracji w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy lub Wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy do dnia 10 maja 2019 r. Konkursów na identycznych zasadach będzie w tym roku kilka, by przedsiębiorstwa mogły się do nich przygotować – np. rozszerzyć swoją działalność tworząc nowe oddziały czy filie.

Jak wystartować w konkursie
Placówka starająca się o dofinansowanie musi w zgłoszeniu ująć wszystkie wolne miejsca dla dzieci, którymi dysponuje na dzień przystąpienia do konkursu. Pod uwagę brane będą m.in. oferty podmiotów działających w Warszawie, w których:

•    są właściwe warunki lokalowe i zapewniona jest opieka umożliwiająca rodzicom pracę w pełnym wymiarze godzin,
•    są różnorodne grupy wiekowe,
•    jest zatrudniona wykwalifikowana kadra z doświadczeniem w pracy
•    prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci,
•    na dzień podpisania umowy placówka nie otrzymuje dofinansowania z innych źródeł na funkcjonowanie placówki.

Przedsiębiorcy mają czas na składanie ofert w konkursie do 15 maja 2019 r. Do 2022 r. miasto przeznaczy na wykup miejsc 252 mln zł.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z zasadami konkursu tutaj.Pliki do ściągnięcia

  1. Prezentacja (plik: przedsiebiorcy.pdf, rozmiar pliku: 2120.98 KB)