Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Wezwanie do sprostowania - TVP Info

opublikowany: piątek, 25. września 2020 - 16:40, Paweł Olek

W portalu i w mediach społecznościowych redakcji TVP Info pojawiły się informacje, jakoby prezydent Rafał Trzaskowski oraz m.st. Warszawa planowali wprowadzenie podwyżek taryfy za wodę.


https://www.tvp.info/50018049/odsylaja-trzaskowskiego-na-korepetycje-do-chelma-ustalilismy-dlaczego-tam  (data publikacji: 24 września 2020 roku, godz. 11.10)
https://twitter.com/tvp_info/status/1309100527461044226 (data publikacji: 24 września 2020 roku, godz. 14.01)
https://www.facebook.com/tvp.info/posts/10157717875341658 (data publikacji: 24 września 2020 roku, godz. 7.00)

Informacje podawane i powielane przez Państwa redakcję są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

12 marca 2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w oparciu o decyzję właścicielską, o nową niższą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Wniosek ten został zatwierdzony przez Regulatora. Taka obniżka była możliwa dzięki przeprowadzonej w Spółce restrukturyzacji, pozyskanym przez nią środkom unijnym oraz gospodarnemu zarządzaniu Spółką.

Obniżona taryfa za wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Warszawy i okolicznych gmin obowiązuje do 2 czerwca 2021 roku.

W związku z powyższym, na podstawie art. 31a ustawy prawo prasowe (Dz.U.2018.0.1914 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r.) żądamy natychmiastowego sprostowania nieprawdziwych informacji i zaprzestania wprowadzania opinii publicznej w błąd.

Jednocześnie proszę o informację po dokonaniu sprostowania wraz z linkiem do publikacji.

Szczegółowe informacje o obowiązującej taryfie można znaleźć na stronie internetowej MPWiK: https://www.mpwik.com.pl/view/nowa-nizsza-taryfa-za-wode-i-scieki-dla-mieszkancow-warszawy-i-okolic-na-3-lata&i=569

Wezwanie do sprostowania wysłaliśmy do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.