Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawska Rada Seniorów rozpoczęła pracę

opublikowany: wtorek, 4. listopada 2014 - 16:12, Magdalena Łań
Prezydent Warszawy i Warszawska Rada Seniorów. Fot. R. Motyl fot. Prezydent Warszawy i Warszawska Rada Seniorów. Fot. R. Motyl

W stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Warszawskiej Rady Seniorów, pełniącej funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom”.


Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała członków Warszawskiej Rady Seniorów 20 października 2014 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk: Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów, Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Prezydenta m.st. Warszawy, oraz Rady m.st. Warszawy. Członkami rady są: Ewa Kozdroń – przedstawicielka Prezydenta m.st. Warszawy; Olga Johann, Anna Nehrebecka-Byczewska, Michał Szymborski – przedstawiciele Rady m.st. Warszawy; Maria Lehman, Zdzisław Czerwiński – przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów; Maria Godlewska, Stanisław Trzmiel – przedstawiciele Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

„ -Jesteśmy świadkami zmian demograficznych, wymagających budowania społeczeństwa aktywnego.  Drzemiąca w seniorach życiowa energia, która wynika z ich doświadczenia i wiedzy, powinna być inspiracją dla pozostałych mieszkańców Warszawy.- powiedziała podczas spotkania Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy - Rady seniorów mogą stać się platformą dialogu pomiędzy niesformalizowanymi środowiskami seniorów a Urzędem Miasta. Taka platforma stwarza perspektywę na lepsze życie i samorealizację mieszkańców. Aby wspólnoty lokalne okazały się trwałe, powinny być budowane przy udziale wszystkich grup społecznych i oparte na zaangażowaniu obywatelskim. Niezwykle ważne przy tym jest branie pod uwagę potrzeb i oczekiwań osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym właśnie tkwi istotna rola rad seniorów. – podkreśliła Prezydent.

„- Chciałem podziękować Pani Prezydent za tę inicjatywę, bowiem wszyscy patrzą na Warszawę i na modelowe rozwiązania jakie są tu wdrażane. – powiedział obecny na pierwszym posiedzeniu rady Michał Szczerba, poseł na Sejm RP – Tylko 9% gmin w Polsce ma dzienne ośrodki wsparcia dla seniorów. To pokazuje jaka jest świadomość samorządów, jeśli chodzi o sprawy osób starych”.

Prezydent poinformowała zebranych także o warszawskiej kampanii informacyjnej na temat oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”, których ofiarami są najczęściej osoby starsze.

Podczas pierwszego posiedzenia Prezydent Warszawy wręczyła jej członkom nominacje. Wspólnie zapoznano się z prezentacją na temat programu „Warszawa przyjazna seniorom”. 

Rozpoczął się również proces powoływania dzielnicowych rad seniorów (np. Wilanów i Targówek), których przedstawiciele dołączą do grona Warszawskiej Rady Seniorów. Do badania efektów podejmowanych działań ratusz zbudował sposób monitorowania programu „Warszawa przyjazna seniorom”, oparty na wskaźnikach oraz badaniach ankietowych. Powołana Warszawka Rada Seniorów będzie reagować na bieżące potrzeby i oczekiwania seniorów i skutecznie wspierać miasto w realizowanych działaniach.