Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawska Rada Seniorów ma już cztery lata

opublikowany: czwartek, 21. czerwca 2018 - 14:15, Magdalena Łań
Warszawska Rada Seniorów ma już cztery lata. Fot. R.Motyl fot. Warszawska Rada Seniorów ma już cztery lata. Fot. R.Motyl

Ponad 200 starszych osób w 17 dzielnicowych radach i w Warszawskiej Radzie Seniorów, kilkadziesiąt posiedzeń, intensywna współpraca przy ważnych miejskich projektach. Tak w skrócie można podsumować działalność rad seniorów w stolicy.


Cztery lata temu, 3 lipca 2014 r. radni stolicy jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. Na początku było to 8 osób - przedstawicieli prezydenta Warszawy, rady miasta, Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W 2015 r. powstały rady seniorów w 9 dzielnicach. Teraz, w prace warszawskiego samorządu, zaangażowanych jest ponad 200 starszych osób.

- Wspólnie stworzyliśmy fundamenty warszawskiej senioralnej działalności obywatelskiej. Rady seniorów to nowatorski projekt w Polsce. W stolicy działa także Młodzieżowa Rada Miasta. Uważnie słuchamy kilku pokoleń mieszkańców i zasięgamy u nich opinii – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent stolicy podczas posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów – Dziękuję za podejmowane wyzwania, którym poświęciliście czas. Efekty tej pracy możemy obserwować dziś w stolicy. Warszawa się zmienia, staje się prawdziwym wielopokoleniowym i dojrzałym miastem.
- Cieszę się, że możemy wspólnie, w przyjaźni i zrozumieniu projektować działania na rzecz starszych warszawiaków – podkreślała Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w radzie miasta i wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów.
Podczas posiedzenia rady, seniorzy wpisali się również do Warszawskiej Księgi Wolności w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Warszawską Radę Seniorów tworzą 24 osoby. Z jej inicjatywy od dwóch lat organizowany jest m.in. konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom” promujący instytucje i organizacje z wyjątkową ofertą dla starszych osób, odbywają się również seminaria rad seniorów. Rada seniorów opiniuje konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych ogłaszane przez miejski Zespół Realizacji Polityki Senioralnej, współpracuje przy organizacji Warszawskich Dni Seniora i po raz pierwszy przy Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Członkowie rad seniorów angażują się w wolontariat podczas imprez sportowych i uczestniczą w pracach Rady Warszawskiego Transportu Publicznego.

Rady seniorów działają prężnie także w dzielnicach, współorganizując wydarzenia o charakterze międzypokoleniowym, jak np. Wolski Korowód, otwarcie Międzynarodowego Centrum Edukacji w Wilanowie. To z inicjatywy dzielnicowej rady seniorów na Pradze-Południe powstał Skwer Seniora u zbiegu ulic Paca i Kickiego.

Seniorzy w stolicy
W Warszawie mieszka blisko pół miliona osób powyżej 60. roku życia – to ponad 25% ogółu mieszkańców. Z roku na rok seniorów jest coraz więcej, dlatego chcemy zapewnić im godne, jak najlepsze życie. Ważne jest to, aby starsi warszawiacy czuli się samodzielni i bezpieczni. W 2011 r. wybudowaliśmy Centrum Alzheimera. To jedyna w Polsce publiczna, całodobowa, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza, przeznaczona dla cierpiących na tę chorobę. W Warszawie funkcjonują 22 domy dziennego pobytu oraz 68 klubów seniora. W 2017 r. powstały standardy usług opiekuńczych oraz Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, które koordynuje ich realizację.

Od kilku lat dofinansowujemy działalność 19 uniwersytetów trzeciego wieku, z których korzysta ok. 5 000 seniorów. W latach 2016-2019 przeznaczyliśmy na ten cel 2,24 mln zł. Coraz więcej osób starszych jest zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, dlatego od 2013 r. w ramach programu „Warszawa Przyjazna Seniorom” tworzony jest model edukacji cyfrowej seniorów „Warszawski e-senior”. W tym czasie miasto sfinansowało blisko 500 kursów komputerowych, w których wzięło udział około 3 000 osób. Działa też sieć 30 Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach, w których do tej pory udzielono ponad 7000 porad dla 2 300 mieszkańców.

Akcja „Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych” to kolejny ważny projekt. Grupa 50 mieszkańców, mających powyżej 60 lat, otrzymała kompleksowe wsparcie połączone z teleopieką wykorzystującą nowe technologie i wzmacniającą poczucie bezpieczeństwa starszych osób. W 2017 r. po raz piąty odbyły się Warszawskie Dni Seniora, organizowane co roku na przełomie września i października z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W ponad 370 wydarzeniach wzięło udział około 22 000 seniorów. Warszawa jest coraz bardziej przyjaznym miastem dla wszystkich pokoleń.