Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawska Grupa Zakupowa kupuje energię elektryczną

opublikowany: wtorek, 20. maja 2014 - 9:59, Tomasz Demiańczuk

Szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i wiele innych – w sumie 705 podmiotów wchodzących w skład Warszawskiej Grupy Zakupowej wspólnie kupi energię elektryczną. Wielkość zamówienia daje możliwość zakupu prądu w bardzo korzystnej cenie.


Dla małych, miejskich odbiorców takich jak żłobki, teatry czy domy kultury koszty energii elektrycznej stanowią dużą część kosztów stałych funkcjonowania. Możliwość obniżenia rachunków za to medium daje szansę na oszczędności.

Warszawska Grupa Zakupowa, która bierze udział w pierwszej edycji projektu zakupu energii elektrycznej, składa się aż z 705 członków – jednostek miejskich oraz podmiotów, w których miasto pełni funkcję właściciela lub organizatora. Wielkość energii zamawiana przez WGZ szacowana jest powyżej 130 GWh.

Dzięki takiej wartości zamówienia, grupa ma bardzo silną pozycją zamawiającego na rynku usług. To oznacza, że członkowie WGZ, będą mogli kupić energię na korzystniejszych niż dotychczas warunkach. Dostawy prądu będą realizowane w okresie od października 2014 r. do końca 2015 r. Operatorzy oferty w przetargu mogą składać do środy, 18 czerwca.

- Wspólne zakupy są pewnym sposobem na obniżenie kosztów zamówienia. Przykładem mogą tu być oszczędności płynące ze wspólnych zakupów materiałów biurowych czy wspólnego ubezpieczenia mienia Warszawy – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Warszawska Grupa Zakupowa została powołana zarządzeniem Prezydent m.st. Warszawy nr 5617/2014 z 21 lutego 2014r. Do jej głównych celów należy udzielenie skonsolidowanego zamówienia na „Zakup energii elektrycznej na lata 2014 - 2015".