Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawscy uczniowie w światowej czołówce

opublikowany: środa, 4. grudnia 2019 - 15:02, Beata Wiśniewska

Nastolatkowie z warszawskich szkół wypadli rewelacyjne w badaniu PISA, największym światowym badaniu wiedzy i umiejętności uczniów. Pod względem czytania ze zrozumieniem oraz z matematyki i nauk przyrodniczych uczniowie z Polski są w światowej czołówce.


Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe światowe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Realizowane jest od 2000 roku, co 3 lata, przez międzynarodowe konsorcjum zarządzane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

Polska uczestniczy w PISA od samego początku, a nasi uczniowie rozwiązują zadania z czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych, które następnie stanowią podstawę międzynarodowych porównań ich umiejętności. 

W każdej edycji PISA bierze udział ok. 4-5 tys. polskich 15-latków ze stu kilkudziesięciu szkół (od 2003 roku głównie gimnazjów). W edycji 2018, której wyniki poznaliśmy 3 grudnia, wzięło udział 5625 polskich uczniów z 227 szkół. 

Czytanie ze zrozumieniem
Czytanie jest kluczową umiejętnością, która warunkuje postępy uczniów w większości przedmiotów, a także jest niezbędne do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie i gospodarce. W badaniu PISA zadania sprawdzają umiejętność czytania w obszarach wyszukiwania informacji, interpretacji tekstu oraz refleksji i oceny. 

Polska osiągnęła w grupie uczniów z największych miast najwyższe rezultaty. Jak podkreśla dr Maciej Jakubowski (Fundacja Naukowa Evidence Institute) są to wyniki warszawskich uczniów, bo Warszawa była w badaniu jedynym polskim miastem powyżej 1 miliona mieszkańców. Podobnie dobrze wypadają uczniowie z Singapuru, a więc państwa-miasta, które od lat podziwiane jest za świetną organizację oświaty i najlepsze wyniki. Niedaleko od młodych warszawiaków plasują się uczniowie największych miast Japonii, Hong-Kongu oraz 15-latkowie z Kanady zamieszkujący takie miasta jak Toronto, Montreal czy Calgary. Co warto podkreślić, imponujące wyniki Warszawy mają źródło w wysokiej motywacji i dobrej jakości edukacji. 

Matematyka i nauki przyrodnicze
Najnowsze dane PISA 2018 pokazują także porównania polskich uczniów w badaniu z matematyki i nauk przyrodniczych. Są to również kluczowe dziedziny, warunkujące nie tylko dalsze postępy szkolne, ale uważane za klucz do dalszej kariery zawodowej i zrozumienia dzisiejszego świata.
Warszawscy uczniowie są w tej kategorii zdecydowanymi liderami w Europie i należą do ścisłej światowej czołówki. Jako jedyni osiągają rezultaty podobne do uczniów z największych miast Tajwanu, Singapuru, Japonii, Hongkongu.

Polska źródłem europejskich talentów
Badanie PISA szacuje też liczbę uczniów o najwyższych poziomach umiejętności w czytaniu, matematyce, czy naukach przyrodniczych. To potencjalni przyszli liderzy rozwoju gospodarczego i społecznego. Kraje azjatyckie przodujące w rankingach PISA mają relatywnie najwięcej uczniów na najwyższym poziomie umiejętności, szczególnie matematycznych. To może wyjaśniać ich ogromne sukcesy związane z rozwojem nowych technologii. Czy Polska może być takim liderem w Europie? Jak wielu mamy uczniów, którzy mogą być przyszłymi innowatorami i liderami w innych dziedzinach? 

Okazuje się, że co dziesiąty uczeń z Unii Europejskiej o największej wiedzy i umiejętnościach pochodzi z Polski i mieszka w dużym mieście (w badaniu uwzględniono miasta powyżej 100 tys. mieszkańców).  Osiągnięte wyniki zawdzięczamy świetnej jakości nauczania w gimnazjach, ale także dobrych podstawach wyniesionych z wczesnej edukacji i szkół podstawowych – pod tym względem Polska wyprzedza kraje z większą liczbą ludności, takie jak Włochy czy Hiszpania. 

Niewątpliwie wysoka jakość nauczania i umiejętności polskich uczniów stawiają nas w gronie krajów o najwyższym potencjale rozwoju, a polskie miasta - w tym Warszawa - mają wśród mieszkańców liczne grono młodych ludzi o najwyższym potencjale, którzy mogą stawić czoła wyzwaniom nowoczesnej gospodarki i wyznaczać jej przyszłość.