Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawscy uczniowie rozmawiają o pomocy innym – briefing prasowy

opublikowany: piątek, 13. kwietnia 2018 - 15:21, Konrad Klimczak

W poniedziałek, 16 kwietnia o godz. 12.30 (szkoła podstawowa, ul. Żelazna 71, I piętro, sala multimedialna) zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy połączony z krótką prezentacją, w jaki sposób mogą być prowadzone lekcje na temat tolerancji, pomocy innym, czy też praw człowieka.


Tym razem lekcja będzie dotyczyć akcji „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki”.

W briefingu prasowym udział wezmą: Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy, Joanna Gospodarczyk, dyrektorka Biura Edukacji, przedstawiciele Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz uczniowie ze szkoły przy ul. Żelaznej.

Przypomnijmy, młodzież ze stołecznych szkół przyłączyła się do pomocy organizowanej na rzecz ich rówieśników z ukraińskiego miasta położonego w strefie konfliktu. Jest to zbiórka funduszy, dzięki którym poprawią się warunki nauki w jedynej szkole w Krasnogoriwce. Akcja kończy się 20 kwietnia. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla uczniów: śpiworów, apteczek, latarek, termosów, materacy oraz pomocy dydaktycznych.

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń opracowuje i udostępnia nauczycielom materiały metodyczne, między innymi dotyczące pracy z uczniem cudzoziemskim, edukacji o prawach człowieka, edukacji antydyskryminacyjnej, wychowania, edukacji obywatelskiej, w tym dotyczące konfliktu w Syrii, budżetu partycypacyjnego, aktywizowania uczniów do działań społecznych, wykorzystania filmu w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W przypadku akcji „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki” nauczyciele również mogą skorzystać z przygotowanych scenariuszy lekcji, wprowadzających do sytuacji na Ukrainie.