Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawianka Roku - rozstrzygnięcie plebiscytu - Strona 2

piękniejszy.

Warszawianka Przemian - idea

W tym roku mija 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych oraz piętnastolecie obecności Polski u Unii Europejskiej. Z tego powodu m.st. Warszawa zdecydowało się ogłosić tytuł specjalny - Warszawianka Przemian - z myślą o wybitnych kobietach, których wieloletnia działalność przyczyniała się i przyczynia się do budowania kształtu polskiej demokracji, i które niestrudzenie działają na rzecz sprawiedliwości społecznej, równości i poszanowania praw człowieka.

Do tytułu Warszawianki Przemian Kapituła plebiscytu nominowała 5 niezwykłych kobiet o ogromnym dorobku.

Warszawianka Roku - plebiscyt

14 maja 2019r. została ogłoszona druga edycja plebiscytu na Warszawiankę Roku. Mieszkanki i mieszkańcy stolicy zgłosili 125 wybitnych warszawianek, z których kapituła plebiscytu wyłoniła 10 najlepszych kandydatur. 4 września zostały ogłoszone nominacje do tytułu Warszawianki Roku i Warszawianki Przemian. Od tej chwili głosujący mogli wybierać swoje faworytki. W głosowaniu, które zakończyło się 6 października, oddano ponad 43 000 głosów w obu kategoriach.

W środę, 9 października, w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu, odbyła się uroczysta gala, podczas której poznaliśmy laureatki plebiscytu. W uroczystości poza nominowanymi i laureatkami, udział wzięli m.in.: Rafał Trzaskowski - prezydent m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Renata Kaznowska - zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Paweł Rabiej – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra - dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej oraz Katarzyna Wilkołaska-Żuromska - pełnomocniczka ds. kobiet, a także przedstawiciele władz samorządowych, członkowie kapituły oraz ambasadorki i ambasadorki plebiscytu.

Do tytułu Warszawianki Przemian nominowane były również:

Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska

Założycielka i kierowniczka Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Warszawie. Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Jako pierwsza w Polsce umożliwiła matkom przebywanie na oddziałach ze swoimi dziećmi, uznając rodziców za ważnych uczestników procesu leczenia dziecka.

Prof. dr hab. Ewa Łętowska

Pierwszy polski Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Niestrudzenie działa na rzecz praworządności w Polsce. Nauczycielka akademicka i autorka wielu publikacji.

O prawie mówi z pasją i w sposób przystępny dla wszystkich.

Krystyna Starczewska

Polonistka, filozofka, pedagog. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. oświaty. Stworzyła pierwsze społeczne liceum w Polsce - dziś Zespół Szkół Bednarska, które wyznaczyło nowe standardy i stało się wzorem dla innych placówek edukacyjnych. W jej szkołach dzieci i młodzież uczą się demokracji w praktyce, niezależnego myślenia i wzajemnego szacunku.

Ludwika Wujec

Współpracowniczka Komitetu Obrony Robotników, jedna z matek założycielek prasy podziemnej. Jej mieszkanie było redakcją „Robotnika”, biuletynu KOR i salą wykładową Latającego Uniwersytetu. W czasie obrad Okrągłego Stołu asystentka Tadeusza Mazowieckiego, później sekretarz gminy Warszawa-Centrum.

Do tytułu Warszawianka Roku nominowane były również:

Ewa Błaszczyk

Aktorka, założycielka fundacji „Akogo?”. Niestrudzona działaczka na rzecz rozwoju leczenia pacjentów w śpiączce. Założycielka Kliniki Budzik dla dzieci oraz dorosłych. Sprowadza do Polski światowe osiągnięcia medyczne, tworzy przestrzeń wymiany wiedzy naukowej i wdraża programy eksperymentalne.

Katarzyna Homan

Społeczniczka, działaczka ruchów miejskich i animatorka kultury, aktywizująca mieszkańców Bielan do działania na rzecz lokalnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Zjednoczyła różne środowiska – mieszkańców, społeczników, kupców wokół idei pielęgnowania tradycji bazaru Wolumen.

Katarzyna Jurkiewicz

Dyrygentka, na której zajęcia zapisać może się każdy. Prowadząc amatorskie chóry m.in. w warszawskich Ośrodkach Kultury, buduje społeczność lokalną oraz integruje osoby z niepełnosprawnościami. Wierzy, że muzyka jest metodą terapii, która uczy wiary w siebie, tolerancji i szacunku.

Ewa Kulik-Bielińska

Działaczka opozycji w okresie PRL, dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego i inicjatorka Funduszu Civitates na Rzecz Solidarności i Demokracji w Europie. Angażuje się w działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych, rozwoju filantropii i aktywności obywatelskiej.

Julia Maciocha

Aktywistka działająca na rzecz walki z dyskryminacją. Na wielu polach wspiera kobiety oraz mniejszości społeczne. Prezeska zarządu Fundacji Wolontariat Równości, która koordynuje działania związane z organizacją Parady Równości. Feministka oraz wolontariuszka w Fundacji Feminoteka.

Urszula Nowakowska

Prawniczka, współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Feministycznego. Od lat działa na rzecz równouprawnienia. Powołała Fundację Centrum Praw Kobiet, zajmującą się udzielaniem porad prawnych i psychologicznych ofiarom przemocy oraz przestępstw na tle seksualnym.

Karolina Pacoń

Organizatorka akcji pomocy potrzebującym „Podaruj obiad”, w której każdy w prosty sposób może kupić posiłek osobom bezdomnym i ubogim. Dzięki jej działaniom, każdego miesiąca potrzebujący zyskują nie tylko możliwość spożycia gorącego posiłku, ale także nadzieję i wiarę we własną godność.

dr Bianka Siwińska

Redaktorka naczelna „Perspektyw”, inicjatorka działań na rzecz kobiet w technologiach i projektów wspierających ich kariery w tej branży. Zainicjowała m.in. akcje „Dziewczyny na politechniki!” i „Dziewczyny do ścisłych!”. Organizatorka licznych badań i autorka wielu publikacji na temat innowacji w szkolnictwie wyższym.

Izabela Sopalska-Rybak

Prezeska fundacji oraz autorka bloga Kulawa Warszawa.  Ułatwia codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami. Pokazuje i uczy jak tworzyć przestrzeń dostępną dla wszystkich. Organizatorka licznych akcji zwiększających świadomość i wrażliwość społeczną.

Kapituła plebiscytu:

Ewa Malinowska-Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, przewodnicząca kapituły; Anna Ojer – laureatka pierwszej edycji plebiscytu, działaczka społeczna, założycielka grupy „SOS mieszkańcy Wawra rodzicom z CZD”, radna Dzielnicy Wawer; Beata Michalec­ – członkini Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, radna m.st. Warszawa; Agata Passent – dziennikarka, pisarka, założycielka Fundacji „Okularnicy”; Anna Maruszeczko – dziennikarka radiowa i telewizyjna, redaktor naczelna Urody Życia; Dorota Warakomska – dziennikarka, doradczyni medialna, członkini stowarzyszenia Kongres Kobiet; Tomasz Raczek – teatrolog, krytyk filmowy, publicysta i wydawca, właściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik; Rafał Dymek – politolog, dyrektor zarządzający w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Zdjęcia z gali (fot. Ewelina Lach); Transmisja  gali Warszawianka Roku

Więcej informacji o plebiscycie: www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku

Patronat honorowy nad plebiscytem Warszawianka Roku objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Dom Spotkań z Historią, Risk made in Warsaw, 696 Jewelry, Oceanic, by Insomnia.

Patroni medialni: Chillizet, Uroda Życia, Viva, Polki.pl