Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawiacy pozytywnie oceniają zmiany w stolicy

opublikowany: czwartek, 14. grudnia 2017 - 11:58, Konrad Klimczak
E. Lach fot. E. Lach
Warszawiacy pozytywnie oceniają zmiany w stolicy

Warszawa wypada w oczach mieszkańców naprawdę dobrze. Jest bezpieczna, czysta, dobrze skomunikowana, ma bogatą ofertę kulturalną i sportowo-reakreacyjną. Warszawiacy czują się poinformowani, mają poczucie sprawczości. Potwierdzają to wyniki barometru warszawskiego.


- Wyniki tego badania dowodzą, że praca warszawskiego samorządu i jego pracowników przyniosła wymierne efekty i jest dostrzegana przez mieszkańców. Doceniają oni przede wszystkim stan bezpieczeństwa w naszym mieście, funkcjonowanie komunikacji miejskiej, czystość i porządek, a także sposób komunikowania. Mieszkańcy czują, że mają wpływ na funkcjonowanie miasta i mają poczucie sprawczości – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy i dodaje - Cieszę się, że warszawiacy coraz lepiej czują się w swoim mieście i coraz bardziej traktują je jako miejsce, w którym dobrze im się żyje.

Głównym celem Barometru Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców w zakresie najważniejszych obszarów funkcjonowania Warszawy. Dzięki porównaniu wyników badania z ostatnich lat wiemy, że mieszkańcy doceniają pracę samorządu.

Mieszkańcy stolicy myśląc o swoim mieście odczuwają pozytywne emocje. Zdecydowanej większości, bo aż 93% kojarzy się ono pozytywnie. Ten wskaźnik od lat jest na bardzo wysokim poziomie i rośnie z roku na rok. 82% respondentów deklaruje, że awet mając możliwość wyboru innego miejsca zamieszkania, osiedliłaby się w Warszawie.

 

Aż 58% mieszkańców docenia fakt sprawnego zarządzania miastem przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Działania władz miasta plasują się na wysokim poziomie (74% pozytywnych ocen). Wśród warszawiaków wzmacnia się zaufanie do tego, że władze mają dobry program rozwoju miasta – to opinia 78% respondentów. Według 69% ankietowanych władze dobrze i rozsądnie zarządzają środkami publicznymi, zaś 74% mieszkańców zauważa, że dotrzymują przyjętych przez siebie zobowiązań.

W oczach mieszkańców stolica uchodzi za bezpieczne miasto. Taki pogląd wyraża 88% osób (89% warszawiaków czuje się bezpiecznie spacerując w swojej okolicy nawet po zmroku). Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów funkcjonowania miasta i jednym z najważniejszych wymiarów oceny życia w nim. Poczucie bezpieczeństwa w Warszawie pozostaje na stały wysokim poziomie od wielu lat.

Na wysokim poziomie utrzymuje się ocena komunikacji miejskiej - pozytywne oceny wystawia jej 86% ankietowanych. Warszawiacy doceniają zwłaszcza jej zasięg, częstotliwość kursowania, dogodne rozmieszczenie przystanków, nowy tabor dostosowany do osób o ograniczonej mobilności oraz przystępne ceny biletów. Warszawa jest również miastem przyjaznym dla rowerzystów. Widać wyraźnie pozytywną ocenę działań miasta w kwestii sprzyjania rozwojowi komunikacji rowerowej (74%).

Warszawiacy pozytywnie oceniają stan zieleni w mieście, 89% wyraża taką opinię. Zaś 86% mieszkańców docenia porządek i czystość w mieście. 85% respondentów uważa, że Warszawa ma dobrą ofertę sportowo-rekreacyjną, a 88% badanych deklaruje zadowolenie z oferty kulturalnej stolicy. Ponadto 81% badanych ocenia dobrze stołeczną edukację przedszkolną i szkolną. Jakość funkcjonowania publicznej służby zdrowia ma 60% aprobatę.

Analiza wyników barometru warszawskiego pozwala zauważyć wzrost oceny jakości obsługi mieszkańców w urzędzie (wzrost z 62% w 2010 r do 82% w 2017 r). 82% warszawiaków uważa, że urzędnicy pracują rzetelnie, dokładnie i sumiennie, aż 85% ocenia ich jako osoby życzliwe. W oczach 79% respondentów urzędnicy samorządowi pracują z zaangażowaniem, znają się na swojej pracy i są kompetentni (88%).

Pozytywna zmiana nastąpiła również w ocenie jakości informacji dotyczącej życia w mieście  - 79% warszawiaków uważa się za osoby dobrze poinformowane w tym zakresie. Niewiele mniej, bo 73% potwierdza wysoką  jakość informowania o działaniach władz miasta.

77% respondentów uważa, że władze miasta realizują potrzeby mieszkańców oraz uwzględniają ich opinie i pomysły w swoich pracach (76%). Mieszkańcy czują, że władze miasta coraz lepiej orientują się w tym jakie są najważniejsze ich problemy (78%).

Mieszkańcy stolicy podczas realizacji barometru warszawskiego zapytani zostali także o priorytety, na których powinny skoncentrować się władze Warszawy w najbliższym okresie. Na pierwszym miejscu, wśród spontanicznych odpowiedzi, znalazła się służba zdrowia (21% wskazań), następnie rozbudowa metra (17%) i naprawa dróg (11%). Najpilniejsze do wykonania inwestycje to, zdaniem warszawiaków, rozbudowa drugiej linii metra (29% wskazań) i obwodnice miasta (18%). Działania władz powinny wg respondentów skupić się również na budownictwie komunalnym (11%), zagospodarowaniu placu Defilad (7%) oraz rewitalizacji prawobrzeżnej części miasta (7%).


Barometr Warszawski
realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%. Głównym celem Barometru Warszawskiego jest monitorowanie opinii mieszkańców w zakresie najważniejszych obszarów funkcjonowania Warszawy. 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Barometr Warszawski - listopad 2017 (plik: barometr_warszawski_listopad_2017.pdf, rozmiar pliku: 404.06 KB)