Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa zwracała się do Sejmu o rozwiązanie chaosu ws. reprywatyzacji

opublikowany: piątek, 5. czerwca 2020 - 17:04, agolas agolas

Władze Warszawy wiele razy domagały się od rządzących przejrzystych rozwiązań prawnych, które pozwolą szybko pomóc lokatorom pokrzywdzonym w re-prywatyzacji. Ratusz zwrócił się do rządu i Sejmu z propozycją trzech konkretnych działań w marcu 2019 r. Do dziś brak na nie odpowiedzi.


Problemy z reprywatyzacją ciągną się w Polsce od lat 90. Polska jest jedynym państwem byłego bloku wschodniego, w którym kwestii tej nie uregulowano i Warszawa jest tego największą ofiarą. Dotyczy to również lokatorów – ofiar beneficjentów reprywatyzacji.

- Winę za to, że reprywatyzacja jest ciągle problemem oraz za to, że lokatorzy nie otrzymali odszkodowań ponosi dziś tylko i wyłącznie partia rządząca. Rząd ma od pięciu lat w ręku wszystkie narzędzia, by działać. Warszawski ratusz przedstawił konkretne propozycje, co zrobić, by zgodnie z prawem przyznać lokatorom odszkodowania. Od roku nic nie zrobili w tej sprawie – mówi Paweł Rabiej, wiceprezydent m.st. Warszawy. - Za czasów prezydenta Trzaskowskiego nie wydano żadnej decyzji zwrotowej w sprawie budynku zamieszkałego przez lokatorów komunalnych – dodaje.

12 marca 2019 r. miasto wystosowało do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Jacka Sasina – Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Ryszarda Terleckiego – Przewodniczącego Klubu PiS oraz Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa PiS pismo proponujące rozwiązanie problemu odszkodowań lokatorskich.

Przypomnieliśmy w nim, że z powodu braku od 1989 r. ustawy reprywatyzacyjnej i chaosu prawnego, jaki się przez to wytworzył, cierpią byli lokatorzy mieszkań komunalnych w zreprywatyzowanych nieruchomościach. Tylko w stolicy mogło ich być kilka tysięcy. Przez brak jasnych regulacji prawnych i błędy w ustawie reprywatyzacyjnej nie można wypłacać im odszkodowań.

Mieszkańcy ci oczekują na zadośćuczynienie strat związanych z podwyżką czynszów i szykanami ze strony nowych właścicieli lokali. Szkód tych nie można zrekompensować zgodnie z prawem inaczej niż poprzez procesy cywilne, które długo trwają i których rezultaty są niepewne.

Warszawa proponuje trzy rozwiązania

Problem może rozwiązać tylko Sejm lub rząd, dlatego ratusz zaproponował marszałkowi trzy konkretne rozwiązania. 

  1. Pierwsze to uchwalenie Ustawy o Rekompensatach, która wprowadzi jasne rozwiązania ws. pomocy poszkodowanym lokatorom - wszystkim, którym miasto nie było w stanie zapewnić innych mieszkań. Poselski projekt tej ustawy wpłynął do Sejmu, został jednak negatywnie oceniony przez rząd.
  2. Druga możliwość to zmiana Ustawy o Komisji Reprywatyzacyjnej, która poprawi błędy w sposobie przyznawania odszkodowań przez Komisję. Zgodnie z tą ustawą, decyzje o odszkodowaniach dla lokatorów zależą od legalności decyzji reprywatyzacyjnych Komisji ws. konkretnych nieruchomości. A te w większości są niezgodne z prawem - potwierdzają to wyroki Sądu Administracyjnego (SA uchylił już 26 decyzji, a w 10 orzekł nawet ich nieważność). Gdy sąd to robi, miasto nie może wypłacić odszkodowania.
  3. Trzecie rozwiązanie to uchwalenie kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej, której projekt zapowiadało Prawo i Sprawiedliwość. Wciąż jednak nie wpłynął on do Sejmu.

Nikt nie był zainteresowany działaniem

- Krzywdy lokatorów trzeba i można zrekompensować - wymaga tego sprawiedliwość społeczna. Każde z trzech rozwiązań może do tego doprowadzić - zaznacza Paweł Rabiej.

Nie było żadnej odpowiedzi na propozycje.