Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa w pracach dyplomowych - laureaci konkursu

opublikowany: środa, 23. października 2019 - 12:29, Magdalena Łań
Warszawa w pracach dyplomowych - laureaci konkursu fot. Warszawa w pracach dyplomowych - laureaci konkursu

Prezydent m.st. Warszawy nagrodził autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku. Wyróżniającym się autorom zostały przyznane cenne nagrody finansowe.


Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy i ma na celu wspieranie młodych badaczy, którzy chcą i mogą zmienić swoje miasto. Prace dotyczyły społeczno-gospodarczego rozwoju stolicy.

Konkurs ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek rozwojem miasta, a także zaangażowanie ich do współtworzenia jego tożsamości. Laureatów i laureatki poznaliśmy podczas gali, która odbyła się 22 października w nowo otwartym Muzeum Woli – oddziale Muzeum Warszawy.

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną w kategorii rozpraw doktorskich (15 000 tys. zł) zdobyła dr Ewa Jarecka-Bidzińska za pracę "Praga-Północ w Warszawie jako dzielnica sztuki", napisaną pod kierunkiem prof. Krystyny Guranowskiej-Gruszeckiej z Politechniki Warszawskiej.

W kategorii prac magisterskich główną nagrodę (7 000 tys. zł) przyznano Maciejowi Polakowskiemu za pracę "Rolnictwo miejskie w strukturze przestrzennej na przykładzie Warszawy", która powstała pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Krystyny Solarek z Politechniki Warszawskiej.

„Nagroda Prezydenta” to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się badaniom prowadzonym na warszawskich uczelniach i docenić ich wkład w rozwój Warszawy. Konkurs organizowany jest od 2016 roku (wcześniej pod nazwą „Dyplomy dla Warszawy”) i ma na celu wspieranie zainteresowania młodych badaczy i badaczek oraz środowiska akademickiego współczesnym rozwojem stolicy. Na czwartą edycję konkursu wpłynęły prace reprezentujące różnorodne dziedziny nauki. O przyznaniu nagród zadecydowała Kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki wiodących warszawskich szkół wyższych według rankingu Perspektyw, a także Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Wyróżnienia w kategorii rozpraw doktorskich
1. dr Karolina Wlazło-Malinowska za pracę: "Światło jako instrument kształtowania nocnego krajobrazu miasta", promotor: dr hab. Jeremi T. Królikowski (SGGW)
2. dr Krystian Malesa za pracę: "Rola i koszty utrzymania parków miejskich na przykładzie miasta stołecznego Warszawa", promotorka: dr hab. Joanna Paliszkiewicz (SGGW)
3. dr Łukasz Drozda za pracę: "Waloryzacja przestrzeni wytwarzanych społecznie - wnioski dla polskiej polityki miejskiej", promotor: dr. hab. Maciej Cesarski (SGH)

Wyróżnienia w kategorii prac magisterskich:
1. Agnieszka Przeciszewska-Załuska za pracę: "Wpływ budżetu partycypacyjnego na przestrzeń publiczną Warszawy", promotorka: dr inż. Joanna Dudek-Klimuk (SGGW)
2. Katarzyna Głownia za pracę: "Przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni - koncepcja technologiczna dla m.st. Warszawy", promotorka: dr inż. Krystyna Lelecińska (PW)
3. Magda Tenbaum za pracę: "Wpływ architektury na rozwój jednostki na przykładzie szkoły podstawowej o profilu plastycznym przy ul. Świderskiej w Warszawie", promotorka: doc. dr inż. arch. Ewa Taras-Żebrowska (WSEiZ)