Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy

opublikowany: czwartek, 24. września 2015 - 9:31, Magdalena Łań
Warszawa stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy fot. Warszawa stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy

Warszawa chce zostać Zieloną Stolicą Europy w 2018 r. I ma na to duże szanse, ponieważ pod względem przyrodniczym jest unikalną europejską stolicą oraz rozwija się świadomie wybierając zielone rozwiązania.


Nasze miasto pod względem przyrodniczym jest unikalną europejską stolicą – graniczy z jednym z największych parków narodowych (Kampinoski Park Narodowy) i przepływa przez nią Wisła - ogromna dzika rzeka płynąca przez sam środek miasta. Prawy brzeg Wisły w Warszawie, utrzymywany jest w naturalnej postaci i nie posiada żadnych budowli regulacyjnych na odcinku prawie 4 km, co w mieście tak dużym jest ewenementem w skali europejskiej. Teren ten należy to obszarów Natura 2000, a miasto realizuje tam programy ochrony siedlisk ptaków, restytucji łąk zalewowych.

Około 1/3 powierzchni Warszawy to szeroko rozumiane tereny zieleni, obszary otwarte i zespoły roślinności semi-naturalnej. 27 kompleksów lasów miejskich i 85 parków oraz dziesiątki zieleńców zajmują w Warszawie około 23% całej powierzchni. Warszawę otaczają pierścieniem najcenniejszy i największy na Mazowszu kompleks leśny – wspomniany KPN - oraz lasy wchodzące w skład Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Lasy Celestynowskie, Otwockie i Chojnowskie, które wraz z Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu stworzyły system ekologicznej osłony stolicy.

Warszawa poczyniła niezwykły postęp w dziedzinie gospodarki ściekowej. Największa inwestycja środowiskowa Europy Środkowej  - Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” (435 300m³/d warszawskich ścieków dziennie) poddana została gruntownej modernizacji, przez co spełnia wymagania wynikające z surowych obowiązujących przepisów, a do Wisły nie wpadają już ścieki, ponieważ w 100% są oczyszczone.

Dzięki modernizacji warszawskich Filtrów Lindleya (w latach 2008–2010 wybudowano stację ozonowania pośredniego i filtrowania na węglu aktywnym), które zaopatrują Warszawiaków w wodę od 1886 r., woda z kranu w Warszawie jest czysta i nadaje się do picia.

Kolejnym zielonym elementem jest powołanie Pełnomocnika ds. Zieleni, do którego należy m.in. koordynowanie i monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej.

Każde wycięte w Warszawie drzewo zostaje zastąpione nowym. W latach 2009-2014 posadziliśmy 170 000 drzew, wyciętych zostało 159 000.  Dbałość o różnorodną roślinność przy miejskich nasadzeniach z uwzględnieniem historycznych rozwiązań, czego przykładem może być Ogród Krasińskich, to kolejny atut stolicy.

W zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenia poziomu hałasu pochwalić możemy się m.in. następującymi działaniami:
- remont ponad 30 km tras tramwajowych i gruntowna modernizacja kolejnych 30 km tras. Budowa nowych torowisk - przedłużenie trasy tramwajowej na Tarchominie do pętli Tarchomin Kościelny oraz budowa łącznika tramwajowego na Bemowie, na ul. Powstańców Śląskich (w latach 2007-2015);
- budowę sieci 11 parkingów P+R (plan na kolejne 30 do 2022r.);
- dokończenie I linii metra i budowa centralnego odcinka II linii;
- modernizację taboru autobusowego na nisko-emisyjny, w tym 10 autobusów elektrycznych, 35 gazowych, produkowanych dla Warszawy jest 80 przegubowych autobusów z panelami fotowoltaicznymi na dachu a w planach jest zakup 130 autobusów nisko-emisyjnych.

Warszawa wdrożyła także system elektronicznego i zdalnego monitorowania zużycia energii i kosztów w placówkach oświatowych, co zmniejszyło emisję CO2 w stolicy
i umożliwiło bardziej zrównoważone zarządzanie zużyciem energii. Rozwiązanie to zostało nagrodzone w konkursie Fundacji Promocji Gmin Polskich „Gmina Ekoinnowacji”.

Ekologiczne zmiany w Warszawie idą dwutorowo. Zmienia się infrastruktura, ale zmienia się także podejście mieszkańców. Warszawiacy coraz częściej świadomie podchodzą
do ekologii i jakości życia w mieście, m.in. poprzez zgłaszanie projektów z tego zakresu w ramach budżetu partycypacyjnego.

Coraz więcej warszawiaków przesiada z samochodu się na rower, od kiedy w 2012 r. Warszawa wprowadziła system rowerów publicznych „Veturilo”. Uznany on został za jeden z 10 najlepszych systemów tego typu na świecie. Dwuślady wywołały prawdziwy boomu rowerowy w mieście i przyczyniły się do rozwoju infrastruktury rowerowej. Warszawskie trasy rowerowe mają dzisiaj już 440 km.

Zielona Stolica Europy
Te i inne atuty oraz działania proekologiczne realizowane przez miasto Warszawę i jego mieszkańców powodują, że stolica może pretendować do miana Zielonej Stolicy Europy. Przyznanie tego tytułu to potwierdzenie, że miasto jest ekologicznie świadome, ma zieloną dojrzałość. Jest to uznanie, że jakość życia w tym mieście jest na wysokim poziomie, ale jednocześnie jest to zawieszenie poprzeczki na tym, wysokim poziomie. A jego utrzymanie to proces wymagający ciągłej i kompleksowej pracy, którą wykonać muszą wszystkie osoby i instytucje odpowiedzialne za miasto.

Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest od 2010 r. i dotychczas otrzymały go Sztokholm, Hamburg, Vitoria, Nantes, Kopenhaga, w tym roku Bristol, a w 2016 r. Lubljana. Mogą się o niego starać miasta z krajów Unii Europejskiej, posiadające co najmniej 200 tys. mieszkańców. Warszawa chce zostać Zieloną Stolicą Europy w 2018 r. Wnioski do Brukseli przesyłane muszą być do 19 października br. drogą elektroniczną.

Składane aplikacje oceniane są przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą eksperci z poszczególnych dziedzin, których dotyczy wniosek, tj.: lokalnego wkładu na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, zarządzania transportem miejskim, terenów zieleni miejskiej, zwalczania hałasu, wytwarzania odpadów i zarządzania nimi, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza, zużycia wody, oczyszczania ścieków, eko-innowacji i trwałego zatrudnienia, zarządzania środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawności energetycznej.