Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa stabilna finansowo

opublikowany: wtorek, 11. czerwca 2019 - 13:36, Magdalena Łań
Warszawa stabilna finansowo. Fot. UM fot. Warszawa stabilna finansowo. Fot. UM

Agencja Fitch Ratings, potwierdziła najwyższe możliwe oceny wiarygodności kredytowej stolicy, w tym również oceny programu emisji obligacji i samych obligacji miasta na rynku krajowym. Agencja Moody’s ocenia wiarygodność kredytową Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną.


W piątek, 7 czerwca Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. To jednocześnie najwyższa możliwa ocena równa ratingowi Polski. Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma dobre wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu, pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Ratingi biorą również pod uwagę wysoki poziom gotówki, który zabezpiecza obsługę zadłużenia oraz bogatą i zróżnicowaną gospodarkę lokalną z mocną bazą podatkową. Pozytywnie oceniona została również prowadzona polityka zarządzania długiem, płynnością i zobowiązaniami pozabilansowymi.
Szczegóły na stronie agencji ratingowej.

Warszawa posiada również ocenę wiarygodności kredytowej w skali międzynarodowej potwierdzoną 20 grudnia 2018 r. przez agencję Moody’s. Ocena agencji na poziomie A2 z perspektywą stabilną to najwyższa możliwa do osiągnięcia ocena równa ocenie ratingowej Polski, ponieważ rating państwa wyznacza górny pułap ocen możliwych do uzyskania przez podmioty z danego kraju (tzw. sovereign ceiling).

Kluczowe przesłanki dla nadania przez agencję ratingu obejmują m.in. bezpieczny model zarządzania finansami Warszawy, umiarkowany poziom zadłużenia, wysoką zdolność do finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych oraz stabilny poziom płynności finansowej.
Szczegóły na stronie agencji ratingowej.