Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa przygotowuje się na planowany strajk nauczycieli

opublikowany: czwartek, 4. kwietnia 2019 - 16:38, Konrad Klimczak
E. Lach fot. E. Lach
Briefing prasowy Renaty Kaznowskiej, wiceprezydent m.st. Warszawy

Sztab kryzysowy, infolinia, koordynatorzy dzielnicowi i spotkania z radami rodziców. Wyszukiwarka strajkujących i niestrajkujących placówek oraz kilkaset instytucji i klubów sportowych z bezpłatnymi aktywnościami dla dzieci i młodzieży – Warszawa przygotowuje się na planowany strajk nauczycieli.


- Przełożenie rozmów rządu na piątek rano to skrajna nieodpowiedzialność. Jest coraz większe napięcie wśród rodziców. My szanujemy rodziców oraz nauczycieli i przygotowujemy się do strajku – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i dodaje - Już dziś publikujemy listę szkół i przedszkoli, w których nauczyciele przystąpili do strajku, bo rodzice muszą wiedzieć, co zrobić z dzieckiem w poniedziałek, 8 kwietnia.

W Warszawie strajk obejmie 321 z 376 szkół i zespołów szkół. Na 352 przedszkola 158 przedszkoli będzie zamkniętych, bo dyrektor przedszkola nie będzie w stanie zapewnić nawet zajęć opiekuńczych.

Zaledwie 55 szkół i zespołów szkół nie strajkuje i odbywają się w nich lekcje (m.in. 30 szkół podstawowych, 9 liceów, 13 zespołów szkół).

Szkoły strajkują, ale zapewnią zajęcia opiekuńcze

176 szkół i zespołów szkół zadeklarowało, że są w stanie przynajmniej częściowo przeprowadzić zajęcia opiekuńcze. Są to m.in. 83 szkoły podstawowe, 37 liceów ogólnokształcących oraz 41 zespołów szkół.

Każda z dzielnic wraz z Biurem Edukacji gromadzi dane o liczbie wolontariuszy. Zgłaszają się do nas organizacje pozarządowe skupione w Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, kluby sportowe, harcerze, Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, SGH. To burmistrzowie w porozumieniu z dyrektorami będą delegować wolontariuszy do konkretnych szkół.

Szkoła strajkuje i jest zamknięta

145 szkół i zespołów szkół zadeklarowało, że nie są w stanie przeprowadzić nawet częściowo zajęć opiekuńczych. Jest to m.in. 101 szkół podstawowych, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 9 zespołów szkół i 27 liceów ogólnokształcących. W części placówek liczba strajkujących nauczycieli sięga nawet 100%.

Wyszukiwarka szkół i przedszkoli, które strajkują i nie strajkują jest tutaj

Uwaga! 8 kwietnia liczba placówek może się zmienić.

Gdy zamknięta szkoła i przedszkole

Rodzice dzieci do lat 8 mogą skorzystać z art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dzielnice przygotowały dla rodziców druki oświadczeń. Druki do pobrania są również na www.edukacja.warszawa.pl

Apelujemy do pracodawców

To wyjątkowa sytuacja, niespotykana od dziesięcioleci, dlatego apelujemy o wsparcie również ze strony pracodawców. Jeśli będą mieli możliwości prawne i lokalowe, aby zgodzili się na pobyt dzieci z rodzicami w pracy. My dopuszczamy taką formę w urzędzie miasta, jednostkach i spółkach komunalnych.

Bezpłatna oferta kilkuset aktywności

Na czas strajku przygotowaliśmy bezpłatne aktywności w miejskich instytucjach kultury, sportu. Wyszukiwarka jest na www.edukacja.warszawa.pl i tutaj zapraszamy najmłodszych ze swoimi opiekunami prawnymi. Zapraszamy także starsze dzieci i młodzież.

Informacja dla rodziców

W tym tygodniu burmistrzowie spotykają się z dyrektorami i przedstawicielami rad rodziców, aby omówić z nimi wszelkie możliwe działania w dniach strajku. Powołaliśmy koordynatorów dzielnicowych (kontakty na stronie www.edukacja.warszawa.pl). Rodzice powinni się kontaktować z dyrektorem placówki (bezpośrednio lub przez system elektroniczny).

Wszystkie informacje są na www.edukacja.warszawa.pl oraz w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115.