Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa pamięta o Bronisławie Geremku

opublikowany: czwartek, 20. września 2018 - 10:07, Dominika Wiśniewska

U zbiegu ulic Królewskiej i Marszałkowskiej, w środę 19 września, odsłonięto tablicę upamiętniającą Bronisława Geremka. W uroczystości uczestniczyli m.in. Prezydent stolicy, Przewodnicząca Rady Miasta Warszawy, przedstawiciele fundacji a także rodzina profesora i mieszkańcy.


–  Bronisław Geremek to jeden z najważniejszych polskich polityków XX wieku. Działalność opozycyjna w czasach PRL, współpraca z NSZZ „Solidarność”, udział w obradach Okrągłego Stołu, objęcie stanowiska ministra spraw zagranicznych oraz praca w Parlamencie Europejskim na stałe wpisały go na karty historii naszego kraju – przypomniała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. – Wspominając dziś postać Bronisława Geremka, trzeba o tej - osiągniętej niemałym wysiłkiem, w tym przy wydatnym wkładzie profesora - jedności Polski i Europy pamiętać. Po to, by tę naszą Europę, której nieodłączną częścią jesteśmy  - nadal współtworzyć. Cieszę się, że udało się tę tablicę odsłonić jeszcze za mojej prezydentury – dodała Prezydent stolicy.

Przewodnicząca Rady Miasta Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska wspomniała, że odsłanianie pamiątkowych tablic i otwieranie skwerów ku czci takich o osób, jak profesor Geremek jest bardzo ważne. Na tablicy pojawiły się słowa przygotowane przez Fundację Bronisława Geremka „W hołdzie prof. Bronisławowi Geremkowi (1932-2008) patriocie, Europejczykowi, historykowi, opozycjoniście, współtwórcy demokratycznej Polski, ministrowi spraw zagranicznych (1997-2000), który wprowadzał Polskę do NATO oraz działał na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, posłowi do Parlamentu Europejskiego (2004-2008)".