Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa obrała kierunek Smart City

opublikowany: poniedziałek, 14. maja 2018 - 13:35, Tomasz Demiańczuk
Warszawa obrała kierunek Smart City Warszawa obrała kierunek Smart City

Międzynarodowi eksperci rynku nieruchomości dostrzegli działania Warszawy w obszarze Smart City. To właśnie oni stworzyli opracowanie, które przedstawia projekty i inicjatywy, które wpisują stolicę w koncepcję „miasta inteligentnego”.


To dla nas miłe wyróżnienie. Cieszymy się, że międzynarodowi eksperci, tak szczegółowo opisali działania Warszawy w obszarze Smart City. Niewątpliwie oznacza to, że obrany przez nas kierunek rozwoju stolicy, jest odbierany przez przedstawicieli biznesu, jako innowacyjny i korzystny dla mieszkańców, ale też przedsiębiorców – mówi Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy.

PublikacjaWarszawa w kierunku Smart City zawiera szereg informacji o działaniach i projektach stolicy, które czynią ją miastem dobrym do życia. Warszawa stawia w centrum zainteresowania mieszkańców i ich potrzeby. Dzięki swojej innowacyjności przyciąga przedsiębiorców, którzy z powodzeniem mogą inwestować w nieruchomości, ale także inne gałęzie biznesu. Stolica jest dobrym miejscem do przeprowadzki siedziby lub filii koncernu.

Autorzy już we wstępie podkreślili, że „Warszawa wpisuje się w trendy obserwowane w wielu europejskich miastach podążając w kierunku zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. W stolicy realizowane są liczne działania, których celem jest poprawa warunków codziennego funkcjonowania w mieście. Inicjatywy te to głównie inwestycje w rozwój infrastruktury i warstwę cyfrową, które w efekcie przekładają się na wzrost jakości realizowanych przez miasto usług, w tym e-usług. Jednocześnie tego typu inwestycjom towarzyszy wiele działań ukierunkowanych na budowanie kapitału ludzkiego i społecznego, w tym angażowanie obywateli we współrządzenie. Wykorzystując innowacyjne narzędzia, działania te podnoszą jakość życia mieszkańców, a więc przybliżają stolicę do miasta rozwijającego się inteligentnie”.

Mimo swojej przystępnej formy opracowanie zostało oparte na uznawanym przez wiele organizacji międzynarodowych modelu klasyfikacji kluczowych obszarów smart cities, takich jak poprawa jakości życia mieszkańców, inteligentna mobilność, gospodarka czy środowisko. Jako przykłady tego typu działań wskazano budowę zintegrowanych platform cyfrowych (w tym platformę Miejskiego Centrum Kontaktu 19115), systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, Centrum Promocji Gospodarczej Zodiak oraz Centrum Kreatywności Targowa, uruchomienie Warszawskiego Indeksu Powietrza, czy powstanie Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej.

Prezentacja „Warszawa w kierunku Smart Cities” – w języku angielskim – odbyła się podczas targów nieruchomości MIPIM 2018 w Cannes.

Publikacja „Warszawa w kierunku Smart City” została opracowana przez firmę Knight Frank we współpracy z Biurem Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy oraz Biurem Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy. Posiada honorowy patronat Prezydent m.st. Warszawy.